söndag 22 mars 2020

Coronaviruset får fyra av tio islänningar att jobba hemma

Fyra av tio islänningar arbetar hemifrån i stället för att jobba på arbetsplatsen. Det är framför allt olika typer av specialister bosatta i huvudstadsregionen som jobbar hemma. På landsbygden är det betydligt mer sällsynt att arbeta från hemmet på grund av coronaviruset covid-19. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Många isländska arbetsgivare har uppmanat anställda att arbeta hemifrån. Andra arbetsplatser har stängt, har begränsade öppettider eller tar inte längre emot besökare. Dessutom påverkar restriktionerna mot sammankomster vissa större arbetsplatser. Det är också många som jobbar hemma för att inte bidra till spridningen av coronaviruset.

Hela 38 procent av islänningarna jobbar helt eller delvis hemifrån. Det är 23 procent som delvis arbetar från hemmet på grund av coronaviruset. Ytterligare 15 procent jobbar enbart hemma. Men en klar majoritet - 62 procent - har inte ändrat jobbrutinerna med anledning av smittspridningen.

Det är stora skillnader mellan olika grupper. I huvudstadsregionen är det 46 procent som nu jobbar oftare hemifrån. På landsbygden är motsvarande siffra bara 24 procent.

Bland specialister är det hela 64 procent som nu arbetar från hemmet. Bland olika typer av tjänstemän är det också många som inte går till arbetsplatsen.

Motsatt situation är det för bönder, sjömän, maskinister och personer inom branscher där det inte ställs några särskilda krav på yrkesutbildning. Där är det mycket få som har börjat jobba hemma.

Kvinnor och personer i åldern 30 till 49 år arbetar oftare hemifrån. Många hemmajobbare finns också bland islänningar som sympatiserar med Gröna vänstern. Lägst andel som arbetar från den egna bostaden har Framstegspartiets väljare.

Det är något vanligare att personer som är rädda för negativa hälsoeffekter på grund av coronaviruset arbetar hemifrån. Skillnaden är dock ganska liten jämfört med dem som inte alls är bekymrade över smittan och dess konsekvenser.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.