måndag 23 mars 2020

Coronaviruset stoppar kommunsamgående på östra Island

Samgåendet mellan fyra östisländska kommuner senareläggs på grund av coronaviruset. Valet till ett gemensamt kommunfullmäktige den 18 april blir inte heller av. Något nytt förslag på valdag finns inte. Förhoppningen är att kunna genomföra både valet och samgåendet i höst. De berörda kommunernas beslut behöver dock godkännas av alltinget.

Den 18 april skulle invånarna i Fljótsdalshérað, Seyðisfjarðarkaupstaður, Djúpavogshreppur och Borgarfjarðarhreppur välja ett gemensamt fullmäktige. Efter valet skulle de fyra kommunerna formellt gå ihop - ett steg som togs efter folkomröstningar under 2019.

Hittills har fem partier meddelat att de tänker ställa upp i valet: Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Centerpartiet, Gröna vänstern och tvärpolitiska Österlistan. Självständighetspartiet var först ut med att presentera kandidater. På de fyra översta platserna på listan fanns representanter från alla fyra kommunerna.

Gröna vänstern följde samma princip. Listan toppas enligt ett pressmeddelande av juristen Jódís Skúladóttir från Fljótsdalshérað. På de tre närmaste platserna finns kandidater från de tre andra kommunerna.

Framstegspartiet gjorde likadant. Toppkandidaten är Stefán Bogi Sveinsson, som i dag representerar partiet i fullmäktige i Fljótsdalshérað. På de tre följande platserna finns även där kandidater från de tre övriga kommunerna i samgåendet.

Men det blir inget kommunalval den 18 april. Det har kommunfullmäktige i de fyra berörda kommunerna beslutat. Skälet är enligt ett pressmeddelande coronavirusets utbredning och åtgärderna för att bekämpa utbredningen.

Regeringen har bland annat förbjudit sammankomster med fler än hundra personer. Samtidigt har det införts restriktioner för andra typer av folksamlingar. Personer ska till exempel inte befinna sig närmare varandra än två meter.

Förbudet sträcker sig i dagsläget inte så långt fram som till själva valdagen. Det mesta tyder dock på att det både förlängs och utvidgas. Även om det inte skulle ske blir det mycket svårt för partierna att bedriva någon valrörelse eftersom reglerna i det närmaste gör det omöjligt att arrangera valmöten och att träffa väljare.

Inför beslutet inhämtades synpunkter från en rad myndigheter och från toppkandidaterna för de fem partierna som ställer upp i valet. Ingen motsatte sig att senarelägga valet. Såväl polisen som smittskyddsmyndigheten rekommenderade ett senare datum.

Frågan är dock inte bara i kommunpolitikernas händer. Eftersom en valdag har bestämts kan de inte på egen hand ställa in valet. Det finns nämligen inget i isländsk lag som föreskriver hur ett kommunalval kan skjutas på framtiden eller ställas in. Därför har de fyra kommunerna vänt sig till alltinget för ett beslut i frågan.

Om alltinget går med på att senarelägga valet kommer ett nytt datum att presenteras när den osäkerhet som nu råder är förbi. Förhoppningen är att det ska kunna ske till hösten. Under tiden fortsätter de fyra kommunerna att fungera självständigt i väntan på ett formellt samgående.

Här kan du läsa mer om kommunsamgåendet på östra Island.