fredag 27 mars 2020

Minskad smuggling av kokain till Island efter coronautbrott

Tillgången till kokain är nu i det närmaste obefintlig på Island. Efter coronautbrottet har flygtrafiken närmast upphört samtidigt som inga passagerarfärjor längre seglar till öriket. Dessutom har förbudet mot större sammankomster minskat efterfrågan. Men den inhemska produktionen av cannabis och amfetamin fortsätter, rapporterar Fréttablaðið.

Under förra året beslagtog isländsk polis omkring 40 kilo kokain. Aldrig tidigare har så stora mängder av den illegala drogen påträffats på väg in i landet. Den efterfrågan på narkotika som dalade efter 2008 års finanskrasch har ökat på nytt under de senaste årens högkonjunktur.

Men nu är det i det närmaste omöjligt att köpa kokain på Island. Fréttablaðið har talat med flera uppgiftslämnare med kännedom om narkotikahandeln. En person säger att dagens situation är unik:
"Det har grävts i alla gropar och allt är slut."
Skälet är coronautbrottet. Kokain är en drog som smugglas till Island från utlandet. Flygtrafiken har nästan upphört - och ombord de flyg som faktiskt landar i Keflavík är så få passagerare att knarkkurirer inte kan försvinna i mängden. Färjan Norröna seglar numera till Seyðisfjörður utan passagerare.

De senaste åren har de största beslagen av kokain gjorts från färjor och flyg. Det finns andra smugglingsvägar in i landet. Mindre partier tros föras in med fiskebåtar och fraktfartyg. Polisen uppger dock för Fréttablaðið att det är troligt att smugglarna hittar andra vägar om dagens restriktioner skulle bli långvariga.

Coronautbrottet påverkar även efterfrågan. Förbudet mot sammankomster med fler än tjugo personer gör att nöjeslivet har minskat dramatiskt i omfattning. Därmed har också efterfrågan från personer som använder kokain som en festdrog upphört.

Tillgången till cannabis och amfetamin tros däremot inte ha påverkats nämnvärt. Bägge drogerna produceras i stor utsträckning på Island. Inhemska odlare tros täcka behovet av cannabis - medan det fram till coronautbrottet förekom viss insmuggling av amfetamin.

Karl Steinar Valsson vid polisen i Reykjavíkområdet säger till Vísir att narkotikahandel är en av den organiserade brottslighetens grundvalar. Eftersom det rör sig om så stora summor som står på spel kommer nya metoder att uppstå:
"Om det råder en tillfällig brist på kokain så producerar man amfetamin i stället. Det är naturligtvis något som vi har sett väldigt mycket av."
Gatupriset för ett gram kokain troddes före coronautbrottet vara omkring 13 700 isländska kronor.

Här kan du läsa mer om produktionen av amfetamin och cannabis på Island.