onsdag 18 mars 2020

Ny landhöjning vid Grindavík kan bero på magmainskott

Illustration: Veðurstofa Íslands
Landhöjningen vid berget Þorbjörn norr om Grindavík har börjat på nytt. Men den är inte lika snabb som tidigare i år. De senaste veckorna har landhöjningen varit omkring två centimeter. Expansionen tros vara en följd av magma som strömmar upp i jordskorpans översta lager. Inget tyder dock på att ett vulkanutbrott skulle vara när. Det uppger Veðurstofa Íslands.

I snart två månader har myndigheterna haft förhöjd beredskap för ett eventuellt vulkanutbrott vid Grindavík på Reykjanes. På kort tid skedde en extrem landhöjning på hela fem centimeter. Samtidigt skakades området av en omfattande och långvarig jordskalvssvärm.

Berget Þorbjörn norr om Grindavík stod i centrum för aktiviteten. Det var här som landhöjningen var som störst. Det var också i det här området som många experter befarade att regionen skulle kunna drabbas av det första vulkanutbrottet sedan 1200-talet.

Så småningom ebbade aktiviteten ut. Både jordskalven och landhöjningen upphörde. Förklaringen till aktiviteten troddes vara magmainskott på tre till sex kilometers djup. Även om magman hade börjat närma sig ytan föreföll avståndet till ett utbrott vara ganska stort.

I torsdags började en ny jordskalvssvärm norr om Grindavík. Då inträffade också ett skalv med en magnitud på 4,6. Skalvet uppmättes inledningsvis till 5,2 men har nu graderats ned efter ytterligare granskning. Sedan dess har ungefär 800 jordskalv inträffat i området.

Den seismiska aktiviteten har dock minskat. De två senaste dygnen har totalt ett åttiotal skalv ägt rum norr om Grindavík. Tisdagens största skalv uppmättes till 2,5 och inträffade klockan 2.01.

Jordskalven verkar i nuläget inte förebåda något vulkanutbrott. Den typen av rörelser i jordskorpan sker inte nu. Däremot är alltså landhöjningen vid Þorbjörn tillbaka. Sedan början av mars har marken rest sig med två centimeter.

Den här gången går landhöjningen inte lika snabbt. Men förklaringen tros även den här gången vara magmainskott. Magma som strömmar in skapar en expansion som får marken att höja sig. Den här typen av magmarörelser kan dock pågå i många år utan att nödvändigtvis leda fram till något utbrott.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Grindavík.