torsdag 23 april 2020

Befolkningen på Island ökar till 364 134 invånare

364 134 personer bodde på Island den 1 januari i år. Antalet invånare ökade med 2 procent under 2019 - och befolkningen växte i samtliga sju regioner under det gångna året. Reykjavík är den i särklass största kommunen med 131 136 invånare. Minst är Árneshreppur med 43 invånare. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Befolkningen på Island ökade alltså under 2019 med 2 procent. Vid årsskiftet hade öriket 364 134 invånare - vilket är det högsta antalet någonsin.

Det fortsätter att vara fler män än kvinnor som flyttar till Island. Det gör också tydliga avtryck i befolkningsstatistiken. Männen var vid årsskiftet 186 941 till antalet medan kvinnorna var 177 193. Männen ökade med 2,2 procent medan kvinnorna ökade med 1,7 procent.

Befolkningen ökade i samtliga regioner. Till antalet var den störst i huvudstadsregionen som växte med 4 803 nya invånare - vilket betydde en ökning med 2,1 procent. Proportionellt var den dock större i Suðurland med 3,9 procent och Suðurnes med 2,6 procent.

Invånarna blev fler i samtliga regioner. Befolkningen ökade med 1,3 procent i Norðurland vestra, 0,9 procent i Vesturland och Austurland, 0,7 procent i Västfjordarna och 0,5 procent i Norðurland eystra.

Av Islands 72 kommuner var det tio som vid årsskiftet hade fler än 5 000 invånare. Sju kommuner hade färre än 100 invånare.

Reykjavík är i särklass störst med 131 136 invånare. Näst störst är Kópavogur med 37 959 invånare följt av Hafnarfjörður med 29 971, Reykjanesbær med 19 421, Akureyri med 19 025, Garðabær med 16 924, Mosfellsbær med 12 073, Árborg med 10 055, Akranes med 7 534 och Fjarðabyggð med 5 072.

Minst är Árneshreppur med 43 invånare. Näst minst är Tjörneshreppur med 54 invånare följt av Helgafellssveit med 64, Skorradalshreppur med 65, Fljótsdalshreppur med 86, Skagabyggð med 90 och Svalbarðshreppur med 93.

Kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson vill redan 2022 sätta en nedre gräns för självständiga kommuner på 250 invånare. Om de planerna blir verklighet blir det tretton kommuner som omfattas av regeln och tvingas till samgåenden. Två kommuner - Ásahreppur och Tálknafjarðarhreppur - klarar gränsen precis eftersom bägge har 251 invånare.

I nästa fas 2026 vill Sigurður Ingi Jóhannsson höja gränsen till 1 000 invånare. Ett sådant steg skulle omfatta 39 av dagens 72 kommuner.

Här kan du läsa mer om planerna på kommunsamgåenden.