fredag 10 april 2020

Centralbankschef och finansminister oense om coronakris

Centralbankschefen Ásgeir Jónsson tror att Island på kort tid kan ta sig ur coronakrisen. Och han tror inte att de ekonomiska konsekvenserna kommer att bli lika kännbara som finanskraschen hösten 2008. Han gör alltså en helt annan bedömning än finansminister Bjarni Benediktsson. Han har talat om den värsta krisen på hundra år.

Finansminister Bjarni Benediktsson varnade nyligen för de ekonomiska effekterna av coronakrisen. Han förutspådde att krisen kunde bli den värsta på Island i hundra år. Bara i år räknar han med ett budgetunderskott på minst 200 miljarder isländska kronor.

Ásgeir Jónsson, chef för centralbanken Seðlabanki Íslands, är inte lika pessimistisk. Han tror visserligen att effekterna kommer att bli kännbara. Men han säger till Stundin att krisen kan gå över fortare än konsekvenserna av bankkraschen hösten 2008. Skälet är att det rör sig om en kris av ett annat slag:
"Det här är en självskapad kris och beror inte på några underliggande systemproblem som vid finanskriser. Om allt går bra ska ekonomin återhämta sig efter att sjukdomen är borta."
Men vissa följder kommer att bli långvariga. Det kapital som regeringen nu pumpar in i ekonomin för att undsätta näringslivet måste på sikt kompenseras med skattehöjningar. Ásgeir Jónsson säger till Stundin att det också finns en risk för att coronakrisen blir en kris för statsfinanserna. Han ogillar dock jämförelsen med 2008 eftersom Island nu har en starkare ekonomi:
"Den här eviga kraschjämförelsen är inte särskilt behjälplig för att förstå det ekonomiska slag som nu pågår. Island kommer att fortsätta vara ett turistland - de investeringar som nu har gjorts kommer att komma till nytta i framtiden. Som läget är nu är det inte mycket annat att göra än att vänta tills tiderna förbättras."
Här kan du läsa mer om Bjarni Benediktssons syn på Islands ekonomi.