fredag 24 april 2020

Grundare går inte till val för Islands socialistparti

Islands socialistparti tänker ställa upp i nästa val till alltinget. Men grundaren Gunnar Smári Egilsson har själv inga planer på att kandidera. Han säger i Mannlíf att han är bäst på att bygga upp och organisera partiet. Och det slutliga målet med Islands socialistparti är inte att komma in i alltinget - utan att få medborgarna att vakna.

Våren 2017 övergav chefredaktören Gunnar Smári Egilsson tidningen Fréttatíminn när den föll mot konkurs. Med höga löner och stora löften hade han lockat över en rad etablerade journalister. Målet med satsningen var att utmana de stora dagstidningarna. Men annonsörerna växte inte i samma takt som utgifterna.

Redan före konkursen började Gunnar Smári Egilsson förbereda grundandet av Islands socialistparti. Det formella startskottet för partiet togs den 1 maj 2017. Ett år senare upplevde partiet den första framgången i allmänna val när Sanna Magdalena Mörtudóttir valdes in i kommunfullmäktige i Reykjavík.

Islands socialistparti ställde inte upp i alltingsvalet 2017 eftersom tiden ansågs vara för knapp. Men partiets mål är att kandidera i nästa val till alltinget. Det ska hållas senast i oktober 2021.

Men Gunnar Smári Egilsson tänker inte själv kandidera till alltinget. Han säger i Mannlíf att hans styrkor ligger i att bygga upp organisationen:
"Jag har själv inga planer på att sätta mig i tinget. Jag kan inte se mig framför mig i alltingets talarstol talande om talmannens sammanträdesledning. Jag är bäst på att bygga upp kampen och att ta hand om den - inte helt olikt hur jag byggde upp tidningar på sin tid."
Om det hade varit val till alltinget hade Islands socialistparti haft goda möjligheter att klara femprocentsspärren. De senaste månaderna har partiet balanserat på spärren i opinionsmätningarna - och ibland varit strax över och ibland strax under de 5 procent som krävs för att få mandat i alltinget.

Hittills har partiet haft en radikal socialistisk retorik. Kritiken har ofta riktats mot Gröna vänstern - ett parti som historiskt samlade många väljare långt ute på vänsterkanten. Regeringssamarbetet med Självständighetspartiet och Framstegspartiet har dock fått Gröna vänstern att röra sig mot mitten. Det är ett politiskt vägval som internt alltjämt är ifrågasatt.

Även om femprocentsspärren ser ut att vara inom räckhåll anser inte Gunnar Smári Egilsson att det viktigaste är att få mandat i alltinget. Han säger i Mannlíf att han har andra mål med Islands socialistparti:
"Den viktigaste uppgiften är att bygga upp allmänhetens aktiva politiska deltagande och förena olika grupper till kamp mot dem som har berövat allmänheten deras makt och försörjning. Det är uppgiften. En kandidatur till alltinget är bara en del av denna kamp - och inte alls slutmålet. Slutmålet är att allmänheten tar den makt som tillhör den, tar den från storfinansen och dess springpojkar, och skapar ett samhälle för egna intressen och förväntningar."
Här kan du läsa mer om Islands socialistparti.