tisdag 7 april 2020

Nio av tio passagerare borta från isländskt inrikesflyg

Nio av tio passagerare har försvunnit från inrikesflyget efter coronautbrottet. Det minskade resandet har också gjort att Air Iceland Connect har bantat avgångarna från Reykjavík till andra städer i landet. Dessutom använder bolaget mindre flygplan. Ändå är det ofta glest mellan passagerarna. Nu ska bolaget slussas in i Icelandair för att minska kostnaderna.

För tre år sedan bytte Flugfélag Íslands namn till Air Iceland Connect. Då som nu rörde det sig om ett bolag inom koncernen Icelandair Group. Ett mål med namnbytet var att stärka kopplingen mellan bolagen. Det nya namnet skulle också illustrera Air Iceland Connects roll som en länk mellan mindre orter och omvärlden.

Trots de senaste årens ökade turism har inrikesflyget minskat. Regeringen har därför diskuterat subventioner för flygresor för personer bosatta långt från storstadsregioner. Än så länge har planerna inte förverkligats.

Air Iceland Connect flyger från Reykjavík till Akureyri, Egilsstaðir och Ísafjörður. På vardagarna har resenärer länge kunnat räkna med åtminstone fyra avgångar till Akureyri, tre till Egilsstaðir och två till Ísafjörður.

Men coronautbrottet har inneburit en avsevärd minskning av antalet passagerare. Árni Gunnarsson, vd för Air Iceland Connect, säger till Túristi att bolaget nu bara flyger till Akureyri en eller två gånger om dagen, till Egilsstaðir en gång om dagen och bara tre gånger i veckan till Ísafjörður. Dessutom används ofta mindre flygplan än vanligt:
"Vår tidtabell har minskat markant från vad den borde vara på grund av krisen. Nu flyger vi bara omkring 10 till 15 procent av det passagerarantal som vi borde flyga vid den här årstiden."
Förutom inrikesflyget trafikerar Air Iceland Connect också en rad orter på Grönland. Den passagerartrafiken har upphört helt och hållet eftersom grönländska myndigheter har stoppat allt reguljärflyg från utlandet. Däremot flyger Air Iceland Connect enligt Túristi alltjämt med gods från Island till Grönland.

Icelandair har påverkats ännu hårdare av coronautbrottet. Nyligen meddelade Icelandair att de två bolagen ska integreras. Icelandair uppger i ett pressmeddelande att en rad administrativa funktioner inom Air Iceland Connect försvinner. Bland annat försvinner uppdraget som vd för bolaget.

Árni Gunnarsson har varit vd för Air Iceland Connect sedan 2005. Han kommer i stället att ta över som vd för Iceland Travel, koncernens resebyrå.

De två bolagen kommer dock inte att slås ihop. Och Air Iceland Connect kommer att fortsätta bedriva trafiken med ett eget flygtillstånd.

Åtgärderna syftar till att minska Icelandairs kostnader. Det är enligt Vísir inte klart om varumärket Air Iceland Connect blir kvar eller om även inrikesflyget kommer att bedrivas med varumärket Icelandair.

Ernir - som flyger från Reykjavík till ett antal mindre flygplatser ute i landet - har också bantat trafiken på grund av coronautbrottet. Avgångarna har blivit färre till samtliga destinationer förutom Gjögur i Árneshreppur. Eftersom flyget är den enda förbindelsen med omvärlden för kommuninvånarna under vintern är bolaget enligt avtal med staten skyldigt att flyga två gånger i veckan.

Eftersom passagerarna är så få har dock linjerna från Reykjavík till Bíldudalur och Gjögur slagits ihop. Ernir flyger nu först till Bíldudalur, därefter till Gjögur och så åter till Reykjavík i stället för att flyga direkt till bägge destinationerna.

Här kan du läsa mer om Air Iceland Connect.