lördag 2 maj 2020

Åtgärder mot covid-19 minskar andra sjukdomar på Island

Ett nytt fall av coronasmitta registrerades på Island det senaste dygnet. Bara tre personer vårdas nu på sjukhus efter att ha smittats av viruset. För första gången på nästan två månader är det nu färre än hundra islänningar som bär på smittan. Åtgärderna för att förhindra smittspridning har dessutom minskat andra sjukdomar.

I 25 dagar i följd har coronautbrottet på Island minskat i omfattning då antalet friskförklarade har överstigit antalet smittade. Det var i går 99 personer som bar på smittan. Det var första gången sedan den 10 mars som antalet sjönk under hundra smittade. Ett nytt fall registrerades under gårdagen.

Det var i går tre personer som smittats av covid-19 som vårdades på Landspítali i Reykjavík. Ytterligare 631 personer satt i karantän.

Smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason sade under gårdagens presskonferens att de åtgärder som vidtagits för att förhindra smittspridning även hade bekämpat andra sjukdomar. I april var det färre än vanligt som vände sig till vården på grund av infektionssjukdomar. Förklaringen var bland annat bättre hygien och mindre fysisk kontakt med andra människor:
"Vi har aldrig sett så låga siffror. Det är uppenbart att det här beteendet och invånarnas åtgärder har resulterat i mer än att skapa hinder för covid-19."
Þórólfur Guðnason berättade att myndigheterna nu diskuterar hur Island så småningom ska öppna gränserna. Fram till den 15 maj måste alla som kommer till Island sitta i karantän i två veckor. Ett förslag är enligt Þórólfur Guðnason att börja med att tillåta resor mellan de nordiska länderna.

Han sade att det vore önskvärt om turister som kommer till Island kan visa upp att de har smittats och är immuna eller inte är smittade av covid-19. Sådana tester kan dock vara svåra att genomföra. Þórólfur Guðnason nämnde bland annat Sverige där bara en liten del av invånarna har testats.

I Europa - och i synnerhet mellan de nordiska länderna - fanns ett omfattande samarbete för att bekämpa covid-19. Þórólfur Guðnason ansåg dock att utbrottet också visade att det internationella samarbetet inte alltid prioriteras i kristider:
"När det verkligen gäller verkar det som att varje land behöver se om sig själv till största delen."
Páll Matthíasson, chef för Landspítali, kommenterade en undersökning publicerad i The Lancet som visade vilka åtgärder som hade varit mest framgångsrika i att bekämpa smittspridningen:
"Det är samhällen som har lyckats samarbeta som en helhet. I kampen mot en epidemi då leder egoism och ett snävt fokus på människors egna intressen bara fram till graven."
Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.