fredag 8 maj 2020

Coronasmittan är inte borta - två nya fall på Island

Två nya fall av coronaviruset registrerades på Island i går. De nya smittfallen kom efter tre dagar utan att någon testat positivt för covid-19. Samtidigt räknar finansdepartementet med att Islands ekonomi krymper med 9 procent i år. Och turismen väntas inte komma igång förrän under nästa år - och då med halva antalet besökare jämfört med 2019.

Efter tre dagar utan några nya fall av coronasmitta var det under det senaste dygnet två personer som drabbades av viruset. Totalt har nu 1 801 islänningar testat positivt för covid-19. Av dessa hålls 36 i isolering på grund av smittan. Ytterligare 729 personer sitter i karantän.

Ingen av de två som visade sig ha smittats av covid-19 satt i karantän. Det tyder på att det fortfarande finns en viss smittspridning i samhället.

Trots de nya fallen av coronasmitta har antalet aktivt smittade sjunkit i över en månad i följd. Och antalet smittade är nu det lägsta på drygt två månader.

Totalt har nu 52 283 personer testats för covid-19. Det betyder att snart 15 procent av Islands befolkning har lämnat prover för coronaviruset.

De senaste veckorna har smittspridningen alltså minskat avsevärt. Det visar sig också att den prognos som Háskóli Íslands presenterade den 2 april har slagit in. Enligt prognosen var det omkring 1 800 personer som skulle komma att smittas av covid-19.

Då kunde det förefalla som en siffra i underkant. Just den 2 april registrerades 99 nya fall samtidigt som 44 coronapatienter vårdades på sjukhus. Samma dygn dog dessutom två personer i sviterna av covid-19.

De ekonomiska effekterna av coronakrisen ser ut att bli allt mer omfattande. Finansdepartementet räknar i en prognos med att Islands ekonomi krymper med 9 procent i år. Privatkonsumtionen väntas minska lika mycket.

Exporten drabbas i år av ett historiskt ras. Men det kompenseras av att även importen minskar kraftigt.

Den genomsnittliga arbetslösheten kan enligt prognosen bli drygt 10 procent. Dessutom bedöms det inte som sannolikt att turismen kommer igång i någon större omfattning i år. Prognosen pekar dock mot en miljon turister till Island under 2021 - vilket är en halvering jämfört med 2019.

Redan nästa år väntas dock konjunkturen vända. Även om effekterna av coronakrisen kommer att dröja kvar tror departementet på en tillväxt på 5 procent.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.