lördag 2 maj 2020

Dagens citat

"Jag har argumenterat för en öppning av gränserna mellan länderna och det här kan mycket väl komma på fråga för min del. Det är dock uppenbart att det behöver tas hänsyn till en mängd olika aspekter vid ett sådant beslut och inte riskera de framgångar som har nåtts."

Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarsson i RÚV om att som ett första steg mot en normalisering öppna för resande mellan de nordiska länderna efter coronautbrottet.