lördag 30 maj 2020

Första huset på sexton år byggs i Súðavík

För första gången på sexton år byggs det nytt i Súðavík i Västfjordarna. En radhuslänga med fem lägenheter ska stå klar till sommaren. Vem som helst får köpa bostadsrätterna - men några av dem ska reserveras åt äldre invånare. Det säger Bragi Þór Thoroddsen, kommunchef i Súðavíkurhreppur, i Morgunblaðið.

I oktober 1995 omkom fjorton personer i en lavin i Súðavík i nordvästra Västfjordarna. Tolv personer kunde grävas fram ur snömassorna. Femton hus förstördes helt eller delvis i lavinen.

Lavinfaran hade länge diskuterats på orten. Efter lavinen förbjöds året runt-boende i de delar av samhället där faran var som störst. De hus som finns där får bara användas under sommarhalvåret eller för näringsverksamhet. På grund av lavinfaran är det inte längre tillåtet att bo i dessa hus.

Många av dem som upplevde lavinen flyttade från Súðavík. Länge hade orten en negativ befolkningsutveckling. Vid årsskiftet hade kommunen Súðavíkurhreppur 208 invånare. Av dessa bodde 168 i Súðávík.

De senaste åren har både kommunen och tätorten växt något. Det lägsta antalet invånare noterades 2013 då 179 personer bodde i Súðavíkurhreppur varav 145 personer i själva Súðavík.

Utflyttningen har gjort det svårt att behålla service i samhället. Banken och matställena har försvunnit. De senaste åren har den enda livsmedelsbutiken i Súðavík gått från ägare till ägare utan att någon har lyckats få ekonomi i verksamheten. Den har varit stängd i långa perioder - men har nu en ägare som tror sig kunna hålla liv i butiken.

Men nu byggs det i Súðavík för första gången på sexton år. Det blir en radhuslänga med fem lägenheter som byggs bredvid kommunhuset. Kommunchefen Bragi Þór Thoroddsen säger i Morgunblaðið att nybygget har stor symbolisk betydelse för orten:
"Det här är ett enormt roligt steg för oss. Jag tror att det har otroligt stor betydelse att se något växa fram i området. Det här har varit ett kallt område i bygghänseende."
Radhuslängan ska bli klar under sommaren. Lägenheterna kommer att säljas som bostadsrätter. Några av dem kommer att reserveras för äldre invånare.

Här kan du läsa mer om lavinen i Súðavík.