måndag 11 maj 2020

Ingen jakt på val på Island för andra sommaren i följd

För andra sommaren i rad blir det ingen jakt på val på Island i sommar. Kristján Loftsson, vd för Hvalur, säger i Morgunblaðið att svårigheterna att exportera valkött till Japan är skälet till den inställda jakten på sillval. Dessutom hävdar han att coronautbrottet skulle försvåra arbetet ombord. IP-dreifing kommer av ekonomiska skäl inte att jaga vikval, rapporterar Morgunblaðið.

Förra sommaren var första gången på 17 år som det inte bedrevs någon jakt på val på Island. Fiskeminister Kristján Þór Júlíusson hade då gett klartecken för fortsatt valfångst fram till 2023. Hafrannsóknastofnun rekommenderade en årlig fångstkvot på 217 vikvalar och 209 sillvalar.

Hvalur har länge varit det enda bolaget som jagat sillval. Sommaren 2018 sköts totalt 146 sillvalar. Jakten är dock en förlustaffär. Marknaden för sillval på Island är liten. Japan är den enda större exportmarknaden. Men japanska regler i kombination med att få rederier vill befatta sig med valkött har gjort det svårt att sälja sillval.

Förra sommaren hävdade Kristján Loftsson att Kristján Þór Júlíussons beslut om att tillåta jakt i fem år till kom för sent för att rederiet skulle hinna genomföra de nödvändiga förberedelserna. Senare framkom det att han började klaga på tidpunkten för beslutet långt innan Hvalur faktiskt ansökte om tillstånd.

Dessutom visade det sig att myndigheterna hade synpunkter på hur Hvalur skött verksamheten de senaste åren. Bolaget hade inte lämnat in loggböcker för perioden 2014 till 2018. Därmed hade Fiskistofa inte kunnat kontrollera så att Hvalur skötte registreringen av bland annat besättningen på fartygen och landningar av fångster.

Kristján Loftsson riskerar även åtal för regelvidrig styckning av sillval på valfångststationen i Hvalfjörður. Under 2009 infördes krav på att styckningen skulle påbörjas direkt efter att en skjuten val landats. Den fick ske utomhus - men för att inte riskera att köttet skulle kontamineras måste det finnas en överbyggnad.

Hvalur fortsatte att stycka sillval under bar himmel. Kristján Þór Júlíusson slopade regeln 2018 på inrådan från Kristján Loftsson. Men Hvalurs vd utreds för regelbrott mellan 2009 och 2015. Somrarna 2016 och 2017 bedrev bolaget ingen jakt.

Nu uppger Kristján Loftsson att det inte blir någon jakt på sillval i år heller. Han säger i Morgunblaðið att svårigheter på den japanska marknaden är huvudskälet till den inställda jakten. Enligt Kristján Loftsson subventionerar japanska myndigheter den inhemska valjakten så mycket att det är svårt att konkurrera.

Dessutom ställer japanska myndigheter hårdare krav på importerat valkött. Testerna är både kostsamma och tidskrävande.

Men enligt Kristján Loftsson påverkar även coronautbrottet beslutet att ställa in jakten. De restriktioner som finns skulle göra det svårt att stycka val på valfångststationen i Hvalfjörður. Det skulle bli komplicerat att hantera kropparna utan att styckarna kom närmare varandra än två meter.

Kristján Loftsson - som själv smittades av coronaviruset covid-19 men nu har tillfrisknat - har dock planer för att skapa nya användningsområden för sillval. Han tror att köttet kan bli ett järnrikt kosttillskott. Och späck och ben skulle kunna användas för att framställa gelatin, skriver Morgunblaðið.

Inte heller blir det någon jakt på vikval. Även här är det andra sommaren i följd som det inte kommer att skjutas vikval. Gunnar Bergmann Jónsson, ägare för IP-dreifing, säger i Morgunblaðið att de skyddszoner som inrättats i Faxaflói gör det omöjligt att få jakten att löna sig:
"Jag ser det inte hända att vi börjar med vikvalsjakt på nytt. Jag skulle tro att det här kapitlet är avslutat."
Här kan du läsa mer om Islands valfångst.