söndag 31 maj 2020

Knapp majoritet fäller isländsk storkommun

Frågan om att kommunerna i huvudstadsregionen ska gå ihop delar invånarna. Det är 51,1 procent som säger nej till en storkommun i Reykjavíkområdet medan 48,9 procent säger ja till ett samgående. Mest positiva till förslaget är boende i Reykjavík. I de övriga kommunerna säger majoriteten nej. Det visar en opinionsmätning utförd av Maskína.

Att kommunerna i huvudstadsregionen ska gå ihop är ett förslag som då och då diskuteras. Om det skulle bli verklighet skulle två tredjedelar av Islands befolkning bo i en och samma kommun. I dag bor här 233 000 personer.

Till kommunerna i regionen räknas Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær och Mosfellsbær. Ibland räknas även Kjósarhreppur till dessa - men den kommunen ingår inte i Maskínas undersökning.

Frågan om ett samgående splittrar alltså invånarna i huvudstadsregionen. Det är 51,1 procent som säger nej till en sammanslagning av de sex kommunerna medan 48,9 procent säger ja. Det är bara i Reykjavík som en majoritet vill se en union. Män och personer som har fyllt 50 år är betydligt mer positiva till förslaget.

Maskína frågade också vilka kommuner som borde gå ihop. Här var det 30,5 procent som svarade att inga samgåenden skulle genomföras. Men 69,5 procent ville se någon typ av sammanslagning.

Det populäraste alternativet var just ett samgående mellan de sex kommunerna Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær och Mosfellsbær. Det förslaget tyckte 26,8 procent var det bästa.

Näst populärast var en sammanslagning av Reykjavík och Seltjarnarnes som förespråkades av 10,7 procent. Därefter följde Kópavogur, Hafnarfjörður och Garðabær med 6,5 procent och Reykjavík, Seltjarnarnes och Mosfellsbær med 5,2 procent.

Här kan du läsa mer om attityderna till en kommunreform i huvudstadsregionen.