lördag 16 maj 2020

Nio av tio: Myndigheter gjorde rätt i coronakrisen

Åtgärderna från sjukvården och civilförsvaret för att bekämpa coronautbrottet var lämpliga. Det anser hela 90,8 procent av islänningarna. Förtroendet för myndigheternas hantering av coronakrisen ökar. Samtidigt är det allt färre som oroar sig för coronavirusets effekter på hälsan. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Coronautbrottet på Island har varit på väg tillbaka i sex veckor. Smittade personer tillfrisknar i snabbare takt än viruset sprider sig. Om en dryg vecka planerar myndigheterna att avveckla fler av de restriktioner som infördes för att förhindra smittspridning.

En stor majoritet verkar vara nöjda med myndigheternas hantering av krisen. Förtroendet för sjukvården och civilförsvaret har hela tiden varit stort. Och det växer dessutom.

Nu svarar hela 56,3 procent att de har totalt förtroende för sjukvårdens och civilförsvarets förmåga att ta sig an hotet från coronaviruset. Ytterligare 30,5 procent har mycket stort förtroende medan 9,7 procent har ganska stort förtroende. Bara 3,5 procent har litet eller inget förtroende för myndigheternas kompetens att bekämpa covid-19.

Trots att restriktionerna har haft stor inverkan på islänningarnas vardag och på näringslivet råder stor uppslutning bakom åtgärderna. Det är 90,8 procent som anser att sjukvården och civilförsvaret gör lagom mycket för att stoppa coronautbrottet. Och 84,6 procent tycker att myndigheterna har gjort en korrekt bedömning av hälsoriskerna med covid-19.

Däremot är det inte lika många som är nöjda med regeringens insatser. Det är dock en klar majoritet - 63,6 procent - som svarar att regeringen gör lagom mycket för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronautbrottet. Men det är 33,9 procent som efterlyser mer kraftfulla insatser.

Förtroendet för att ta itu med de ekonomiska följdverkningarna är också något lägre. Bara 15,3 procent har totalt förtroende för regeringen i den frågan. Ytterligare 59,6 procent har stort eller ganska stort förtroende. Men förtroendet sviktar alltså hos 25,1 procent av islänningarna.

Dessutom är det 77,2 procent som är oroade över de ekonomiska effekterna av coronakrisen.

Men förtroendet för att bekämpa covid-19 ökar alltså. Samtidigt minskar oron för coronavirusets inverkan på hälsan. Nu säger 50,2 procent att de känner stor eller ganska stor oro. För tre veckor sedan var det 59,1 procent som upplevde samma känslor.

Rädslan för att smittas har de senaste veckorna varit ungefär lika utbredd. Nu uppger 31,1 procent att de är mycket eller ganska oroliga för att själva smittas av covid-19. Och 8,5 procent säger att de själva har eller har haft symtom på att ha smittats av coronaviruset medan 18,5 procent har någon anhörig som har eller har haft symtom.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.