måndag 4 maj 2020

Regeringen öppnar för nödlån för att rädda Icelandair

Icelandair förlorade 26,8 miljarder isländska kronor under första kvartalet. Och utan intäkter kommer det krisande flygbolaget snart att sjunka under den egna gränsen för likvida medel. Icelandair planerar nu att dra in 30 miljarder i en nyemission. Samtidigt överväger regeringen ett nödlån till bolaget eller att gå i borgen för ett lån.

I fredags sattes ännu ett bottenrekord för Icelandairs aktie på börsen i Reykjavík. Vid stängning handlades den för 2,37 isländska kronor - det lägsta priset någonsin. Sedan årsskiftet har två tredjedelar av bolagets börsvärde försvunnit.

De senaste veckorna har Icelandair nästan enbart flugit med gods. Passagerartrafiken är nere på sex avgångar i veckan från Keflavík - varav tre till Boston, två till London och en till Stockholm. Den här trafiken bekostas av staten. Det avtalet löper ut i morgon och det är ännu inte klart om det kommer att förlängas.

Krisen för Icelandair blir nu allt djupare. Bolaget gjorde enligt ett pressmeddelande en preliminär förlust på 26,8 miljarder isländska kronor under första kvartalet. Både i januari och februari var resultatet enligt budget - vilket innebar en förbättring jämfört med 2019. Men i mars rasade intäkterna på grund av coronautbrottet.

Under hela perioden sjönk intäkterna med 16 procent. Raset kom alltså i mars. Sedan dess har intäkterna fortsatt att krympa.

I dagsläget ligger Icelandair över den interna gränsen för likvida medel på 200 miljoner dollar. Utan nya intäkter kommer bolagets likviditet att falla under den egna miniminivån inom de närmaste veckorna.

Icelandair planerar nu enligt ett pressmeddelande en nyemission med upp till 30 miljoner aktier. Den ska ge bolaget upp till 30 miljarder isländska kronor i nytt kapital. Icelandair vill ge allmänheten och nya investerare möjlighet att köpa in sig i bolaget. Men bolaget för också samtal med befintliga ägare som pensionsfonder.

Styrelsen kallar till en bolagsstämma den 22 maj. Då står frågan om nyemission på dagordningen.

Före månadsskiftet varslade Icelandair 2 140 anställda om uppsägning. Bolaget räknar med att kunna börja återuppta trafiken under sommaren. Men det kommer sannolikt att dröja länge innan trafikvolymerna är tillbaka på samma nivåer som före coronautbrottet.

Hittills har inte Icelandair vädjat till regeringen om ekonomiskt stöd eller lån. Vd:n Bogi Nils Bogason har dock vid flera tillfällen träffat ministrar och diskuterat situationen. Regeringen betraktar också Icelandair som ett företag som har mycket stor betydelse för samhället och näringslivet.

Regeringen uppger i ett pressmeddelande att läget diskuterades vid fredagens sammanträde. Då beslutade regeringen också att hålla dörren öppen för ett lån till Icelandair. Ett annat alternativ är att gå i borgen för ett lån. Ett villkor för den statliga garantin är att bolaget lyckas med nyemissionen.

Här kan du läsa mer om krisen för Icelandair.