fredag 15 maj 2020

Växande stöd för Islands regering under coronakrisen

Självständighetspartiet är nu nästan dubbelt så stort som Socialdemokraterna. Och för första gången på hela mandatperioden är Gröna vänstern ikapp Socialdemokraterna. Det visar den senaste opinionsmätningen från Gallup. Samtidigt ökar stödet för regeringen till den högsta nivån på drygt två år.

Regeringen ser ut att fortsätta vinna väljarnas förtroende under coronakrisen. I slutet på februari var stödet för koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet 48,2 procent. Den mätningen slutfördes samtidigt som de första fallen av coronaviruset covid-19 upptäcktes på Island.

Sedan dess har stödet stigit tre mätningar i följd. Nu är det 61,3 procent som ställer sig bakom regeringen - en ökning med 1,9 procentenheter jämfört med den undersökning som gjordes av Gallup för en månad sedan. Siffran är den högsta på drygt två år.

Självständighetspartiet befäster positionen som störst i landet. Stödet ökar nu till 25,1 procent, en uppgång med 1,6 procentenheter. Noteringen är partiets bästa på ett och ett halvt år.

Samtidigt som Självständighetspartiet ökar så backar Socialdemokraterna med 1,3 procentenheter till 13,8 procent. Gapet mellan de två partierna utvidgas därmed till det största under hela mandatperioden.

Nu är Socialdemokraterna lika stora som Gröna vänstern som också får 13,8 procent, en ökning med 0,5 procentenheter. För Gröna vänstern är det den högsta siffran på två år. Och det var drygt två år sedan Gröna vänstern var näst största parti.

Även det tredje regeringspartiet - Framstegspartiet - ökar i opinionen. Stödet stiger med 0,3 procentenheter till 8,4 procent.

De tre övriga partier som klarar femprocentsspärren till alltinget är i det närmaste jämnstora. Piratpartiet ökar med 0,2 procentenheter till 10,4 procent medan Renässans backar med 1,1 procentenheter till 10 procent. Centerpartiet krymper med 1,3 procentenheter till 9,9 procent - partiets lägsta siffra på ett år.

Folkets parti får 4,4 procent. Trots en uppgång med 0,2 procentenheter tar sig partiet alltså inte över spärren. Också Islands socialistparti närmar sig spärren utan att klättra över den. Stödet ökar med 0,8 procentenheter till 4 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.