söndag 14 juni 2020

Arbetslösheten på Island sjunker till 13 procent

Korttidspermitteringarna halverades nästan under maj. Därför sjönk också arbetslösheten till 13 procent - en minskning med 4,8 procentenheter jämfört med april. Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att arbetslösheten på Island fortsätter att sjunka i juni. Men den väntas öka till hösten när många av dem som redan varslats blir av med sina jobb.

I april steg arbetslösheten på Island till rekordhöga 17,8 procent - den högsta nivån som någonsin registrerats av Vinnumálastofnun. Den dramatiska ökningen berodde framför allt på en rad varsel och permitteringar inom flygindustrin och turistnäringen. Under maj var det 23 företag som varslade om massuppsägningar gällande totalt 1 323 anställda.

Men i maj sjönk arbetslösheten till 13 procent - en minskning med 4,8 procentenheter. Trots tillbakagången är det den näst högsta arbetslöshetssiffran någonsin. Minskningen beror främst på att antalet korttidspermitterade har nästan halverats.

Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten fortsätter att sjunka i juni. Myndigheten tror att den krymper till 11,2 procent.

Men det förbättrade läget på arbetsmarknaden tros bara vara tillfälligt. I augusti och september förutspår Vinnumálastofnun att arbetslösheten ökar på nytt. Skälet är att många av dem som varslats under våren då blir synliga i statistiken när uppsägningstiden löper ut.

Arbetslösheten sjönk tillbaka i samtliga regioner. Suðurnes är alltjämt den hårdast drabbade regionen där 19,6 procent var utan jobb - en minskning med 5,6 procentenheter jämfört med april. I Reykjavíkområdet var arbetslösheten 13,5 procent (-5,2), i Suðurland 12,3 procent (-3,8), i Norðurland eystra 10,8 procent (-4,2), i Austurland 9,1 procent (-3,4), i Vesturland 8,6 procent (-2,9), i Västfjordarna 8 procent (-3,4) och i Norðurland vestra 6,5 procent (-2,3).

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.