onsdag 10 juni 2020

Árneshreppur får vänta till 2024 på väg över Veiðileysuháls

Ännu en gång ser Árneshreppur ut att få vänta på en ny sträckning på vägen över Veiðileysuháls. Därmed får kommunen också räkna med att vara avskuren från omvärlden i ytterligare två år. I alltinget diskuteras just nu en flytt av byggstarten till 2024. Tidigare var planen att bygget skulle komma igång 2022.

I årtionden har Árneshreppur i Västfjordarna kämpat för en väg som kan hållas öppen även under vintrarna. Före 2008 års finanskrasch klubbades snöröjning under hela vintern. Men i de besparingar som följde i krisens kölvatten försvann pengarna. Sedan dess har vägen i regel varit oframkomlig minst tre månader i sträck.

Samtidigt har allt fler invånare lämnat Árneshreppur. Nu är bara ett fyrtiotal personer folkbokförda i kommunen. Senaste vintern var det dock bara omkring femton som tillbringade hela perioden i Árneshreppur.

Inför vintern fick kommunen ett statligt bidrag på 5 miljoner isländska kronor för snöröjning. Vegagerðin - det isländska vägverket - är inte skyldigt att ploga alls mellan 5 januari och 20 mars. Kommunen kan dock begära snöröjning men får då stå för halva kostnaden.

Den gångna vintern var den snörikaste i Västfjordarna på 25 år. Vädret var länge så ogynnsamt att det var omöjligt att öppna vägen. I nästan fyra månader i sträck var därför invånarna i Árneshreppur - trots bidragen - utan vägförbindelse med övriga Island.

Den smala grusvägen till Árneshreppur byggdes på 1960-talet och var aldrig avsedd för helårstrafik. Den mest utsatta sträckan är passagen över Veiðileysuháls. Den snöar ofta igen snabbt och är dessutom hårt drabbad av laviner. Stenras och jordskred är vanliga på flera sträckor.

Ett förslag till ny sträckning behandlas nu av myndigheterna. Kommunfullmäktige i Árneshreppur är positivt till att dra om vägen över Veiðileysuháls. Den nya sträckningen ska undvika de områden som är mest utsatta för snö och vind. Dessutom får vägen en ny sträckning genom Djúpavík - en av de sista befolkade platserna i Árneshreppur.

När alltinget började behandla en infrastrukturplan för perioden 2020 till 2034 var förslaget inledningsvis att bygget skulle komma igång 2024. Senare flyttades den planerade byggstarten till 2022. Då budgeterades för en investering på 700 miljoner isländska kronor i den första etappen.

Politikerna i kommunfullmäktige välkomnade beskedet. Den nya sträckningen skulle åtminstone göra det möjligt att hålla vägen fram till Djúpavík öppen under vintrarna. Men flera hinder i form av lavindrabbade områden återstår till de övriga bebyggelsekärnorna vid Reykjarfjörður, Trékyllisvík och Norðurfjörður längre norrut i kommunen.

Nu ser det ut som att ännu ett löfte till Árneshreppur kommer att svikas. I den uppdaterade infrastrukturplan som nu diskuteras i alltinget har byggstarten flyttats tillbaka till 2024.

En vinteröppen väg har av många invånare setts som en nödvändighet för att inte kommunen ska överges helt och hållet under vintrarna. Den långa perioden av isolering gör det svårt att locka nya bofasta till Árneshreppur. Än så länge är dock inte det slutgiltiga ordet sagt i alltinget. Men mycket tyder alltså på att kommunen får vänta i ytterligare två år.

Här kan du läsa mer om vägen till Árneshreppur.