onsdag 3 juni 2020

Blå lagunen säger upp ytterligare 403 anställda

Bolaget Bláa lónið ehf. som driver Blå lagunen säger upp ytterligare 403 anställda. De knappt 200 som blir kvar i företaget får sänkta löner. Samtidigt öppnas Blå lagunen på nytt för besökare den 19 juni. Företaget tänker i sommar rikta in sig på isländska besökare - en grupp som blivit allt mindre de senaste åren.

Blå lagunen har växt enormt de senaste åren. Och bolaget Bláa lónið ehf. - som äger och driver verksamheten - har gjort enorma vinster. Mellan 2012 och 2019 fick aktieägarna 12,3 miljarder isländska kronor i aktieutdelning.

Men nu har badet varit stängt i nästan tre månader. Under denna tid har bolaget knappt haft några intäkter.

Redan i mars varslade Bláa lónið ehf. 164 anställda om uppsägning. Samtidigt korttidspermitterades ytterligare 400 personer. Åtgärden innebar att de jobbade 25 procent i stället för 100 procent samtidigt som staten stod för 75 procent av lönekostnaderna.

Bolagets agerande fick en hel del kritik. Somliga ansåg att Bláa lónið ehf. hade haft råd att betala personalen på egen hand med tanke på de senaste årens vinster.

Nu varslar bolaget ytterligare 403 anställda. Uppsägningarna innebär att bara knappt 200 anställda blir kvar. De tvingas i sin tur gå ned i lön. Anställda i bolagets ledning får minska lönen med 25 till 30 procent. Övriga i personalen får lägre nedskärningar.

Bláa lónið ehf. kommer inte att fortsätta att använda systemet för korttidspermittering. Däremot är det enligt Stundin oklart om bolaget låter staten stå för 85 procent av lönekostnaderna under den tre månader långa uppsägningstiden. Vd:n Grímur Sæmundsen besvarade inte Stundins frågor - men om staten får betala beräknas kostnaden till omkring 675 miljoner.

Blå lagunen öppnar på nytt den 19 juni. I sommar kommer företaget att försöka locka till sig isländska besökare. I takt med att priserna höjts gång på gång samtidigt som det blivit allt svårare att få plats i lagunen har de inhemska gästerna blivit allt färre. Förra året var 98 procent av besökarna utlänningar.

Under maj fick Vinnumálastofnun in 23 massvarsel där det var totalt 1 323 personer som miste sina jobb. Varslet från Bláa lónið ehf. var det största.

Ett annat stort varsel kom från Íslandshótel som sade upp ytterligare 130 anställda. I mars varslades 139 personer och i april 246 personer. Kedjan har bara sju av sjutton hotell öppna i dagsläget.

Här kan du läsa mer om Blå lagunen.