lördag 6 juni 2020

Dagens citat

"Jag tror att det är dags att islänningarna tar ställning till hur vi vill ha det här och skriva grundlagen på ett sådant sätt att den återspeglar presidentens verkliga makt. Inte bara att människor räknar med att presidentämbetet fungerar efter vissa traditioner som är helt oskrivna."

Guðmundur Hálfdanarson, professor i historia vid Háskóli Íslands, i RÚV om presidentkandidaterna Guðni Th. Jóhannessons och Guðmundur Franklín Jónssons olika syn på grundlagen och presidentens roll.