tisdag 2 juni 2020

Finansminister: Minus i isländsk statskassa i minst tre år

Det kommer att ta minst tre år innan statsfinanserna går ihop på nytt. De åtgärder som Island vidtar för att minska de ekonomiska effekterna av coronakrisen kommer att ge underskott i upp till fem år. Det säger finansminister Bjarni Benediktsson till RÚV. På grund av krisen senarelägger han dessutom regeringens ekonomiska plan för de närmaste fem åren.

Inga nya fall av coronaviruset covid-19 rapporterades under gårdagen. Det betyder att det totala antalet smittade är kvar på 1 806 personer. Just nu är det dock bara två som alltjämt bär på smittan. Ytterligare 813 personer sitter i karantän.

Den 15 juni planerar Island att öppna gränserna för turister. Det blir det första steget mot en återgång till mer normala villkor för näringslivet. Men coronakrisen kommer att prägla ekonomin många år framöver.

I år räknar regeringen med ett budgetunderskott på omkring 300 miljarder isländska kronor. Men det kommer att dröja ytterligare innan statsfinanserna går ihop igen. Det säger finansminister Bjarni Benediktsson till RÚV:
"Jag tänker på det ungefär som en femårsplan. Det är mycket svårt att säga exakt när men det tar inte mindre än tre år och sannolikt fem år och förhoppningsvis inte längre tid än så."
Varje gång en ny regering tillträder lägger den en ekonomisk plan för hela mandatperioden. Den gör därefter årligen en femårsplan. Den årliga planen ska presenteras senast den 1 april varje år. Men i våras avstod Bjarni Benediktsson med hänvisning till coronakrisen. Planen kommer tidigast i augusti.

Just nu råder stor osäkerhet. Bjarni Benediktsson vill därför vänta med planen för att kunna anpassa den efter de förutsättningar som råder efter sommaren. I nuläget finns en stor ovisshet när det gäller bland annat arbetslöshet och företag.

Bjarni Benediktsson har diskuterat senareläggningen av den ekonomiska planen med de övriga partiledarna. De ska ha varit förstående till behovet av att basera planen på säkrare uppgifter. Samtidigt finns det inga garantier för att läget ska ha klarnat till hösten.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.