söndag 21 juni 2020

Två jätteskalv skakar norra Island - 1 200 skalv på två dygn

Illustration: Veðurstofa Íslands
Det största skalvet på åtta år skakade i går norra Island. Skalvet hade en magnitud på 5,6 och hade sitt epicentrum ute till havs ett par mil nordost om Siglufjörður. Ett annat skalv uppmättes till 5,3. Skalven följdes av stora stenras. Sedan jordskalvssvärmen började i fredags har över 1 200 skalv inträffat. Nu har Almannavarnir höjt beredskapen i området.

Klockan 19.26 i går skakades norra Island av det kraftigaste jordskalvet på åtta år. Skalvet hade en magnitud på 5,6 - och ett lika stort skalv inträffade 2012. Skalvets epicentrum var ute till havs omkring två mil nordost om Siglufjörður.

Skalvet kändes tydligt i Siglufjörður, Ólafsfjörður och Akureyri. Men rapporter om skalvet kom även från bland annat Reykjavík, Kópavogur och Akranes i sydväst samt Ísafjörður och Trékyllisvík i Västfjordarna.

Det skalvet följdes av mängder av stenras från fjällen i närområdet. De största rasen skedde nära Gjögurtá, en obebodd udde på Eyjafjörðurs östra sida där avståndet till jordskalvssvärmens epicentrum bara är en mil.

Efterskalven hade magnituder på upp till 4,5.

Ytterligare ett kraftigt skalv inträffade klockan 15.05. Det uppmättes till 5,3. Dessutom har ytterligare 65 skalv haft en magnitud på minst 3.

Ett av dessa skalv uppmättes till 4,3 och inträffade 2.50 i natt. Även det skalvet kändes tydligt i Siglufjörður, Ólafsfjörður och Akureyri.

Jordskalvssvärmen började vid lunchtid i fredags. Sedan dess har över 1 200 skalv registrerats i området.

Jordskalv i området är mycket vanliga. Det ligger i den så kallade Tjörnessprickzonen där kontinentalplattorna glider isär. Det finns inget som tyder på att skalven skulle ha koppling till vulkanisk aktivitet. I stället är de en följd av kontinentalplattornas rörelser.

Almannavarnir höjde i går beredskapen i området. Riskerna är bland annat stenras i sluttningar. Det har dock inte kommit några rapporter om skador på människor eller om några större materiella skador.

När jordskalvssvärmar blir så omfattande är det troligt att de pågår i ytterligare några dagar. Ännu kraftigare skalv kan inte uteslutas. Veðurstofa Íslands uppger i ett pressmeddelande att det är troligt att svärmen rör sig österut längs sprickzonen.

Skalv med en magnitud upp till 7 kan enligt Veðurstofa Íslands inträffa i området. Så stora jordskalv är dock sällsynta. Ett skalv med en magnitud på 6,5 inträffade 1872 och ett skalv som ägde rum 1755 har uppskattats till 7.

Här kan du läsa mer om den pågående jordskalvssvärmen.