onsdag 17 juni 2020

Professor: Nytt vulkanutbrott kan vara på väg i Grímsvötn

Jordskalven ökar i intensitet, jordvärmen blir mer påtaglig och utströmningen av svaveldioxid ligger på ovanligt höga nivåer. Det är några av de tecken som enligt Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, tror enligt Vísir att ett nytt vulkanutbrott i Grímsvötn inte är långt borta. Ett sådant utbrott riskerar att följas av enorma översvämningar.

Det senaste utbrottet i Grímsvötn ägde rum i maj 2011. Det var det största på ett drygt århundrade. Bara under första dygnet skapades mer vulkanaska än vad det gjorde under hela Eyjafjallajökulls utbrott. Problemen för flygtrafiken blev dock betydligt mindre eftersom askan var tyngre och därför inte spreds lika långt med vinden.

Historiskt har den vulkaniska aktiviteten i Grímsvötn pågått i cykler om 60 till 80 år. Forskare är oeniga om den nuvarande perioden kan ha inletts redan 1983 med det första utbrottet på 45 år. Andra pekar ut utbrottet vid Gjálp 1996 som det första i en ny period. Det följdes av utbrott i Grímsvötn 1998, 2004 och 2011.

Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, säger till Vísir att han ser tydliga tecken på att nästa utbrott i Grímsvötn närmar sig. Under året har jordskalven ökat i intensitet samtidigt som jordvärmen tilltar. Nyligen undersökte en forskargrupp utströmningen av svaveldioxid vid Grímsvötn:
"De såg tecken på ökad gasutströmning, magmatiska gaser. Och det stämmer väl in på att vi har kommit en bra bit in på den senare delen av Grímsvötns viloperiod nu."
Almannavarnir diskuterade läget vid Grímsvötn i onsdags. I en rapport framgår att halterna av svaveldioxid i luften är ovanligt höga vid den plats där utbrotten 2004 och 2011 ägde rum. Så höga halter av svaveldioxid har aldrig tidigare uppmätts utan ett pågående vulkanutbrott. Det tyder i sin tur på att magma finns nära ytan.

Grímsvötns vulkaniska system ligger under glaciären Vatnajökull. Ovanpå finns två vattenfyllda kalderor under glaciärens istäcke. De fungerar i praktiken som jättelika dammar - och när de brister skapas enorma översvämningar. Ofta har utbrott i Grímsvötn följts av översvämningar som bland annat spolat bort delar av ringvägen.

Just nu är nivåerna i kalderorna höga. Magnús Tumi Guðmundsson säger till Vísir att de är på väg att svämma över av sig själva. Vattenmassorna kommer sannolikt att forsa mot havet genom Gígjukvísl på Skeiðarársandur. Då minskar trycket på ytan - något som han tror skulle kunna öka sannolikheten för ett utbrott:
"Vi måste hålla ett öga på att det kan komma ett utbrott i kölvattnet eller i slutet. Det är något vi måste vara beredda på att det kan inträffa."
Det utbrott som ägde rum i Grímsvötn 2004 föregicks av översvämningar. Så var det även vid de utbrott som skedde 1922 och 1934.

Enligt rapporten från Almannavarnir kan ett utbrott komma inom de närmaste veckorna eller månaderna. Magnús Tumi Guðmundsson säger i Morgunblaðið att han inte tror att utbrottet blir särskilt stort. Dessutom ligger Grímsvötn långt från bebyggelse.

Ett jordskalv med en magnitud på 3,2 skedde vid Grímsvötn den 6 mars i år. Den 23 november 2018 uppmättes ett skalv i Grímsvötn till 3,1.

Här kan du läsa mer om 2011 års utbrott i Grímsvötn.