måndag 13 juli 2020

Asylsökande fyller smittskyddshuset i Reykjavík

Smittskyddshuset i Reykjavík är fullt. Men det är bara två coronasmittade som hålls i isolering på Fosshótel Lind. Övriga boende är asylsökande som har kommit till Island sedan gränsen öppnades för fyra veckor sedan. Myndigheterna planerar nu för ett andra smittskyddshus i Reykjavík. Det rapporterar RÚV.

När en lång rad länder stängde gränserna på grund av coronapandemin upphörde också flygtrafiken till Island. De enda flygen till och från Keflavík var Icelandairs avgångar till Stockholm, London och Boston. Icelandair genomförde turerna på uppdrag av regeringen. Hittills har enligt RÚV dessa flyg kostat staten 214 miljoner isländska kronor.

Under dessa månader var det ytterst få asylsökande som kom till Island. I april var ansökningarna bara fem och i maj fyra. I juni steg antalet till nitton - vilket dock är långt under det normala. Men i juli har det varit fler som har sökt asyl.

Den snabba ökningen har gjort att smittskyddshuset i Reykjavík nu är fullt. Myndigheterna har hyrt Fosshótel Lind för att kunna ta emot personer som hålls i isolering eller karantän. Isolering är en åtgärd för personer som är smittade av covid-19. Karantän är oftast en åtgärd för personer som har varit i kontakt med smittade.

Smittskyddshuset har ett femtiotal rum. Det är dock enligt RÚV bara i två av dem som det bor coronasmittade. I resten av rummen bor nu asylsökande.

Asylsökande testas dubbelt för coronaviruset. Det första testet görs vid ankomsten till Island. Det andra görs omkring fem dagar senare. Om bägge testen är negativa får de en bostad genom Útlendingastofnun.

Gylfi Þór Þorsteinsson är ansvarig för smittskyddshusen i landet. Sådana finns även i Akureyri och Egilsstaðir - men de står i dagsläget tomma. Han säger till RÚV att ett andra smittskyddshus kommer att öppna i Reykjavík för att kunna ta emot även asylsökande:
"Vi var förberedda men det var ändå lite av en överraskning hur snabbt människor kom till oss. ... Detta är människor som kommer från alla delar av världen. Från länder som antingen befinner sig i krig eller har stor fattigdom. De här människorna har upplevt svårigheter och söker skydd för sig och sina familjer."
I dag införs nya regler för personer som är bosatta på Island. Även de kommer att testas för covid-19 två gånger. Det första provet tas vid inresan. Det andra görs fem dagar senare.

I väntan på det andra provsvaret ska personer hålla sig i ett slags lindrig karantän. De ska respektera tvåmetersregeln, inte delta i sammankomster med fler än tio deltagare, inte träffa människor i riskgrupper, inte hälsa genom handskakningar eller kramar och vidta åtgärder som förhindrar smittspridning - som att tvätta händerna ofta.

Men de får använda allmänna kommunikationer, besöka butiker, åka bil samt träffa vänner och bekanta så länge som de inte är fler än tio åt gången. Beslutet har fattats av hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir efter rekommendation från statsepidemiologen Þórólfur Guðnason.

Þórólfur Guðnason har också meddelat flera andra nyheter i ett brev till Svandís Svavarsdóttir. Personer som har haft covid-19 eller som har antikroppar undantas från kravet på karantän eller coronatest vid gränsen. Men än så länge är det bara isländska intyg som godkänns. Målet är att inom kort godta även färöiska intyg för de tester som görs ombord färjan Norröna. Intyg från andra länder kan bli aktuella längre fram.

I dag är det bara Färöarna och Grönland som inte betraktas som högriskområden. Därför kan färingar och grönländare resa till Island utan krav på karantän eller coronatest. Enligt förslaget ska statsepidemiologen få befogenhet att klassa fler länder som lågriskområden.

Åtta nya fall av covid-19 rapporterades i går. Det är det högsta antalet som upptäckts vid gränsen sedan provtagningen inleddes den 15 juni. Något fall av inhemsk smitta har inte upptäckts sedan den 2 juli.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.