tisdag 7 juli 2020

Asylsökande till Island minskar kraftigt under coronakrisen

Stängda gränser och begränsad flygtrafik gjorde att ansökningarna om asyl på Island minskade kraftigt under april och maj. Under dessa två månader var det bara nio personer som sökte asyl - och endast två av dem reste in från utlandet. Men redan i mars satte coronakrisen spår i antalet ansökningar. Det visar statistik från Útlendingastofnun.

Under 2019 var det totalt 867 personer som sökte asyl på Island. Det var första gången sedan rekordåret 2016 - då 1 131 personer sökte asyl - som antalet ökade.

Under årets två första månader såg det ut som att den uppåtgående trenden skulle kunna fortsätta. Det var 88 personer som sökte asyl i januari och lika många i februari. Förra året var ansökningarna 72 i januari och 74 i februari.

Men de restriktioner som infördes i mars på grund av coronautbrottet bröt den trenden. Flygtrafiken stod närmast still i slutet av månaden samtidigt som det blev allt svårare att resa mellan länder.

I mars i år sjönk ansökningarna om asyl till 58. Då infördes i praktiken inreseförbud för vissa nationaliteter samtidigt som karantän senare blev ett krav.

Under årets första tre månader var venezuelaner den i särklass största gruppen asylsökande. De svarade för 91 av 234 ansökningar. Vidare gjordes 17 ansökningar av afghanska medborgare, 14 av irakier och somalier, 13 av palestinier och 12 av nigerianer.

Det stora raset kom dock i april och maj. I snitt anlände bara ett flygplan om dagen från utlandet till Keflavík. Ombord varje flyg fanns i genomsnitt 100 personer. De allra flesta var islänningar som återvände till Island efter att ha vistats utomlands.

I april var det fem personer som sökte asyl. Och i maj var det fyra personer.

Bara två ansökningar under dessa två månader gjordes av personer som reste in från ett annat land. Sju ansökningar kom från personer som redan uppehöll sig på Island. Det rörde sig om personer som hade uppehållstillstånd, som tidigare hade sökt asyl eller om ansökningar för barn som fötts på Island av asylsökande.

Här kan du läsa mer om antalet asylsökande till Island under 2019.