tisdag 7 juli 2020

Avhopp hotar Islands strategi mot coronaviruset

Om en vecka slutar Íslensk erfðagreining att analysera coronatester från resenärer. Det skriver företagets vd Kári Stefánsson på Facebook. I stället lämnar han över ansvaret för provtagningen till myndigheterna. Men de har ingen möjlighet att redan nu analysera så många tester som krävs. Nu hotas Islands strategi för att bekämpa spridningen av covid-19.

Ett nytt rekord för antalet coronatester vid gränsen sattes i går. Då rapporterades 1 941 testresultat från resenärer som anlände till Island. Av dessa var tre tester positiva.

Sedan Island öppnade gränsen den 15 juni har Íslensk erfðagreining analyserat testerna. Företaget hade också en avgörande roll i den masstestning som påbörjades strax efter att de första fallen av coronasmitta upptäckts i landet. Hittills har företaget genomfört och analyserat fem gånger så många tester som universitetssjukhuset Landspítali.

Testningen av resenärer genomfördes på förslag från statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­son. Möjligheten att testa alla som reser in i landet är bärande i Islands strategi mot coronaviruset. Resenärer ställs inför två val - att testas eller att sitta i karantän i två veckor.

Þórólf­ur Guðna­son har sagt att han vill fortsätta testa resenärer under sommaren. Landspítalis kapacitet att analysera prover ska byggas ut. Men den utbyggnaden kommer tidigast att vara klar i slutet på augusti.

Antalet tester från resenärer ökar i takt med att turismen växer. Redan i går utnyttjades nästan den maximala kapaciteten på 2 000 tester om dagen. Om turismen fortsätter att öka kommer kapaciteten att bli ett problem. Myndigheterna har uppmanat flygplatsbolaget Isavia att anpassa antalet flyg till möjligheten att testa resenärer.

Nu meddelar Kári Stefánsson, vd för Íslensk erfðagreining, att bolaget slutar testa på myndigheternas uppdrag redan om en vecka. Från och med tisdag i nästa vecka skriver han att Landspítali får sköta provtagningen på egen hand. Han anser att fristen är tillräcklig för att sjukhuset ska kunna ta över.

Men Karl G. Kristinsson, överläkare på Landspítalis virologiska avdelning, säger i Morgunblaðið att det är "fullkomligt uteslutet" att sjukhuset ska kunna ta över ansvaret redan på tisdag. Landspítali hade räknat med att Íslensk erfðagreining skulle stå för testningen åtminstone till slutet av augusti.

Þórólf­ur Guðna­son utesluter även han att Landspítali skulle kunna ta över så tidigt. Han säger i Morgunblaðið att myndigheterna nu måste "tänka om" när det gäller den rådande coronastrategin. Han vet i dagsläget inte hur provtagningen kommer att gå till från och med den 14 juli.

I öppna brev till såväl statsminister Katrín Jakobsdóttir som regeringen skriver Kári Stefánsson att han är tacksam för att regeringens inledande skede lyssnade på experter och inte gjorde hanteringen av coronautbrottet till en partipolitisk fråga. Genom att låta forskare och andra experter utforma strategin blev den framgångsrik.

Men Kári Stefánsson säger sig också vara besviken på att regeringen inte reagerat tillräckligt snabbt på hans förslag om att inrätta en särskild enhet som arbetar med epidemier. Han hävdar att Katrín Jakobsdóttir - som tillsatt en utredning som ska vara klar den 15 september i år - inte agerar fort nog. Dessutom anser han att avdelningen inte kan ingå i Landspítali eftersom sjukhuset inte har rätt arbetskultur för uppdraget. I stället bör ansvaret vara statsepidemiologens.

Katrín Jakobsdóttir skriver på Facebook att Íslensk erfðagreining har haft stor betydelse för Islands möjligheter att bekämpa covid-19. Hon säger också att hon är fortsatt positiv till en särskild enhet för epidemier. Hon har förståelse för att Kári Stefánsson vill att arbetet ska gå fortare men att regeringen jobbar med frågan så snabbt det går.

Det är nu sexton personer på Island som är smittade av covid-19. Ytterligare 267 personer sitter i karantän.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet.