onsdag 22 juli 2020

Dagens citat

"En alltingsledamot har inget privatliv. Den är i tjänst alla dagar, alla kvällar, alla lediga dagar. På min tid var inte lönen på något sätt i linje med belastningen. En ledamot som gör sitt jobb bra är en träl i nationens intresse."

Ólína Þorvarðardóttir, som var alltingsledamot för Socialdemokraterna mellan 2009 och 2013, i Fréttablaðið om uppdraget som folkvald parlamentariker.