fredag 24 juli 2020

Dagens citat

"Detta är viktiga förändringar i den bemärkelsen att det här förtydligar presidentens ställning och det här är det avsnitt av grundlagen som har väntat längst på översyn. Men innehållsligt är det här kanske inte så mycket och många andra förändringar - tidigare förändringar - till exempel om mänskliga rättigheter, till exempel om att göra tinget till en kammare, till exempel om valkretsförändringar, de har kanske varit viktigare än detta."

Ólafur Þór Harðarson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, i Vísir om de föreslagna förändringarna i grundlagen vad gäller presidentämbetet - läs mer här.