onsdag 29 juli 2020

Dagens citat

"Vi har inte lyckats stärka förtroendet till alltinget sedan finanskraschen och jag tror att denna kultur är en del av anledningen. Erfarna alltingsledamöter sade till mig att debatten efter kraschen hade blivit mycket hårdare och att det inte har gjort alltinget någon tjänst. ... I någon mån är strider oundvikliga inom politik och partier definierar sig i någon mån genom dessa strider. Men enligt min mening är denna kultur för dominerande och för mycket av alltingets energi går år till den. Atmosfären behöver vara hälsosammare."

Þorsteinn Víglundsson, tidigare alltingsledamot för Renässans, i Fréttablaðið om beslutet att lämna politiken och kulturen i alltinget - läs mer här.