torsdag 9 juli 2020

Dagens citat

"Det här är helt enkelt den mest minnesvärda tiden i mitt liv. ... På grund av det som hände där var att man blev vittne till något där människor bara inte accepterade denna motgång. På något sätt hade man fått nog och gemensamt bestämt att fortsätta framåt. Hur regeringen och turistnäringen lyckades ena sig och arbeta gemensamt för att göra det här. Eftersom den ena parten inte hade kunnat göra det utan den andra."

Katrín Júlíusdóttir, som var näringsminister med ansvar för turismfrågor vid vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull 2010, i Vísir om hur branschen och regeringen gick ihop för att satsa på turismen i finanskraschens kölvatten.