måndag 16 november 2020

Ordkrig när nytt bolag tar över flygtrafik i Västfjordarna

Norlandair tar i dag över flyget från Reykjavík till Bíldudalur och Gjögur. Men Vegagerðins upphandling av trafiken är omstridd och konkurrenten Ernir överväger att ta beslutet till rätten. Såväl Ernir som näringslivet och berörda kommuner anser att valet av Norlandair innebär en avsevärd försämring. De hävdar att flygbolagets flotta är betydligt sämre.

Strax efter lunch den 2 januari 2007 landade Ernirs flyg från Reykjavík på den snötäckta flygplatsen i Gjögur i Västfjordarna. Ombord fanns post till invånarna i Árneshreppur - Islands mest isolerade kommun där flyget under vintern är enda förbindelsen med omvärlden. Sex personer reste från Gjögur efter att ha firat jul och nyår i Árneshreppur.

Ernir tog över linjen från bolaget Íslandsflug som då gick i graven. Sedan dess har Ernir drivit den statligt subventionerade trafiken till såväl Gjögur som Bíldudalur.

Men i fredags flög Ernir kanske för sista gången till Gjögur. I dag blir det ett plan från Norlandair som landar i både Gjögur och Bíldudalur. Bakom förändringen står en tvist som kan bli en rättssak. Såväl näringslivet som berörda kommuner är missnöjda med bytet.

I somras upphandlade Vegagerðin driften av flyget till Gjögur och Bíldudalur i Västfjordarna samt Hornafjörður utanför Höfn på södra Island. Tre bolag inkom med anbud på samtliga sträckor: Flugfélag Austurlands, Ernir och Norlandair.

Vegagerðin räknade med en kostnad på 726 miljoner isländska kronor för trafiken till Gjögur och Bíldudalur tillsammans för de närmaste tre åren. Flugfélag Austurlands bjöd 392 miljoner, Norlandair 612 miljoner och Ernir 797 miljoner.

Kalkylen till Hornafjörður var 500 miljoner. Där var Flugfélag Austurlands anbud på 370 miljoner, Ernirs på 531 miljoner och Norlandairs på 677 miljoner.

Trots att Flugfélag Austurlands hade de i särklass lägsta anbuden ratades bolaget. Det hade ingen erfarenhet av passagerartrafik och hade heller inget flygplan som uppfyllde kraven. I stället tänkte bolaget hyra ett flygplan om det vann upphandlingen. Bolaget fick flygtillstånd under 2019 och har hittills bara ägnat sig åt beställningstrafik från hemorten Neskaupstaður.

I stället gick bägge uppdragen till Norlandair eftersom Ernirs bud inte ansågs uppfylla villkoren. Men Ernir överklagade och hävdade att Vegagerðin hade gjort felaktiga bedömningar av underlaget. Bland annat hävdade bolaget att det i själva verket var Norlandairs flotta som inte uppfyllde kraven.

Vegagerðin drog tillbaka valet av Norlandair. I veckan kom beskedet att myndigheten skrivit avtal med Norlandair för Gjögur och Bíldudalur samt med Ernir för Hornafjörður. Beslutet innebar att Ernir fick behålla trafiken till Hornafjörður men förlorade de två destinationerna i Västfjordarna.

Hörður Guðmundsson, vd för Ernir, gick ut i medierna och hävdade på nytt att Norlandairs flotta inte uppfyllde kraven. Vegagerðin svarade i ett pressmeddelande att bägge bolagens flygplan efterlevde kraven.

Men kritiken tystnade inte. Samtök atvinnurekenda á sunnanverðum Vestfjörðum, en intresseorganisation för näringslivet i södra Västfjordarna, hävdade i ett uttalande att Norlandairs plan var mindre och sämre. Och det skulle ha negativ inverkan på hela regionen. I praktiken rörde det sig därför om en avsevärd försämring av servicen.

Rebekka Hilmarsdóttir, kommunchef i Vesturbyggð där Bíldudalur är en av två tätorter, skrev i ett uttalande att flyget var viktigt för näringslivet. Kommunen kunde inte acceptera några inskränkningar av servicen.

Kommunfullmäktige i Árneshreppur enades om ett uttalande där valet av Norlandair beskrevs som ett steg flera årtionden bakåt i tiden. Dessutom var det viktigt att trafiken drevs av ett bolag med bas i Reykjavík som Ernir till skillnad från Norlandair som är hemmahörande i Akureyri. Kommunen uppmanar både Vegagerðin samt kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson att låta Ernir fortsätta flyga mellan Reykjavík och Gjögur.

Kærunefnd útboðsmála anser enligt Vísir att Vegagerðin bröt mot lagen genom att skriva avtal med Norlandair. Skälet var just bolagets flotta. Men detta har tillbakavisats av såväl Norlandair som Vegagerðin. Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att processen har varit lagenlig och att avtalen gäller.

Norlandair flyger sedan tidigare från Akureyri till Grímsey, Þórshöfn och Vopnafjörður. Även det är linjer som subventioneras av staten. Bolaget ansvarar dessutom för ambulansflyget på Island.

Här kan du läsa mer om flyget till Gjögur.