torsdag 9 juli 2020

Fullmäktige på Västmannaöarna växer trots protester

Fullmäktige på Västmannaöarna växer från dagens sju ledamöter till nio i kommunalvalet 2022. Utökningen röstades igenom av För Hemön och Ölistan, de två partier som har majoritet i kommunen. Självständighetspartiet motsatte sig förändringen med hänvisning till att det blev dyrare för skattebetalarna.

Sedan Självständighetspartiet förlorade makten på Västmannaöarna efter valet 2018 har stämningen i fullmäktige snarast kunnat liknas vid ett politiskt skyttegravskrig. Utbrytarpartiet För Hemön valde att bilda majoritet med Ölistan - ett val som tvingade Självständighetspartiet till opposition.

Efter valförlusten har Självständighetspartiet bland annat krävt att få behålla posten som kommunalråd och makten över det bolag som driver färjan Herjólfur. Och lokaltidningen Eyjafréttir har i praktiken omvandlats till ett partiorgan finansierat av samma fiskejättar som även pumpar in pengar i Morgunblaðið.

Nu är majoriteten och oppositionen på kollisionskurs i ännu en fråga. För Hemön och Ölistan röstade nyligen igenom en utökning av fullmäktige från dagens sju till nio ledamöter. Förändringen genomförs i samband med kommunalvalet våren 2022.

Fullmäktige på Västmannaöarna hade nio ledamöter fram till valet 1994. Då klubbade Självständighetspartiet en bantning till sju ledamöter.

Självständighetspartiet reserverade sig mot beslutet. I reservationen skriver partiets tre ledamöter i fullmäktige att utökningen kostar pengar och får den politiska administrationen att svälla:
"Självständighetspartiets hållning har alltid varit att använda medlen som bäst med kommuninvånarnas intressen som ledstjärna. Det görs inte genom att utöka antalet politiska representanter som får lön från kommunen."
För Hemön och Ölistan avvisade kritiken. Kommunallagen säger att kommuner som har mellan 2 000 och 9 999 invånare ska ha sju till elva ledamöter i fullmäktige. Västmannaöarna har 4 370 invånare. Jämfört med andra kommuner i samma storlek har Västmannaöarna ungefär lika många ledamöter per invånare:
"Det går inte att sätta en prislapp på demokratin."
Som så ofta fortsatte debatten efter att den upphört i fullmäktige. Trausti Hjaltason, kommunpolitiker för Självständighetspartiet, skrev i Eyjar att ingen hade efterfrågat utökningen. Han var också kritisk till beslutsgången. Ölistans Njáll Ragnarsson skrev i stället i Eyjar att det var en stor dag för demokratin på Västmannaöarna.

Konflikten kring antalet ledamöter i fullmäktige är inte oväntad. Det största partiet i fullmäktige - som i regel alltid är Självständighetspartiet - gynnas kraftigt av ett system med ett mindre antal ledamöter. På samma sätt är det logiskt att det är Ölistan - som alltid har varit mycket mindre - som driver på för en förändring som ger större möjligheter för fler mandat åt det egna partiet.

Här kan du läsa mer om det politiska klimatet på Hemön.