onsdag 8 juli 2020

Island analyserar tio coronatester i ett för att hinna med

Landspítali tar över testningen av resenärer redan på tisdag i nästa vecka när Íslensk erfðagreining drar sig ur provtagningen. Men sjukhuset har inte alls samma kapacitet att analysera tester för covid-19. Därför kommer Landspítali att blanda tio prover och analysera dem samtidigt. Statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­son anser att den metoden är sämre än den som nu används.

I måndags meddelade Kári Stefánsson att Íslensk erfðagreining skulle sluta analysera coronatester på uppdrag av myndigheterna. Redan på tisdag i nästa vecka skulle företaget dra sig ur provtagningen. Hittills har Íslensk erfðagreining analyserat fem gånger så många prover som universitetssjukhuset Landspítali i Reykjavík.

Bakgrunden till beslutet var enligt Kári Stefánsson att företaget behövde använda sina resurser till det vardagliga arbetet. Innan han tillkännagav avhoppet hade han vänt sig i brev till statsminister Katrín Jakobsdóttir och regeringen med uppmaningen att inrätta en särskild enhet med uppgiften att bekämpa epidemier.

Katrín Jakobsdóttir ställde sig bakom idén. Men det första steget i processen var att tillsätta en utredning som skulle vara klar senast den 15 september.

Det var alldeles för långsamt för Kári Stefánsson. Han hävdade att Íslensk erfðagreining inte kunde fortsätta att testa resenärer i flera månader. Landspítalis testkapacitet kommer inte att utökas förrän i oktober eftersom leveransen av utrustning tar tid. Kári Stefánsson meddelade att företaget behövde återgå till ordinarie verksamhet betydligt snabbare än så.

Avhoppet kom som en överraskning för både regeringen och myndigheterna. De hade räknat med att testa resenärer åtminstone under hela juli. Samtidigt har det bara funnits en muntlig överenskommelse med Kári Stefánsson. Det har aldrig skrivits något avtal med Íslensk erfðagreining.

Smári McCarthy, alltingsledamot för Piratpartiet, skriver på Facebook att Kári Stefánssons fräckhet och tvära kast äventyrar folkhälsan. Samtidigt kritiserar han regeringen för att inte ha varit mer långsiktig när det gäller testningen för covid-19.

Kári Stefánsson svarar på Facebook att Íslensk erfðagreining gick in när det var uppenbart att staten inte hade möjligheter att genomföra den omfattande testning för coronaviruset som var nödvändig. Hittills har företaget inte skickat en enda faktura till staten för provtagningen trots att han uppger att den har kostat 1,2 miljarder isländska kronor i månaden i fyra månader. Men regeringen kan inte räkna med att det sköter testningen ända tills en ny myndighet har inrättats.

I måndags sade personer i Landspítalis ledning att det var uteslutet att sjukhuset skulle kunna ta över ansvaret för testningen med så kort varsel. Men nu blir det så. Landspítali börjar ta hand om provtagningen redan på tisdag i nästa vecka. Beskedet kom efter ett samtal mellan Katrín Jakobsdóttir och sjukhuschefen Páll Matthíasson.

Landspítali har i dag inte utrustning för att analysera 2 000 tester om dagen - vilket är den kapacitet som har utlovats. Därför kommer tio prover att blandas och analyseras tillsammans. Om provet är positivt kommer de tio enskilda proverna att analyseras individuellt för att identifiera smittade.

Statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­son sade under gårdagens presskonferens att metoden inte är lika bra som den som nu praktiseras. Skälet är att felmarginalen ökar. I nuläget är det dock bästa alternativet. Han beskrev analyskapaciteten som en svaghet i den isländska sjukvården.

Att sluta testa ankommande resenärer är enligt Þórólf­ur Guðna­son inte aktuellt i dagsläget. Provtagningen kommer att fortsätta åtminstone resten av månaden.

För att minska trycket undersöker myndigheterna möjligheterna att testa passagerare ombord färjan Norröna när den ligger i Tórshavn på Färöarna. Då skulle den färöiska sjukvården hantera provtagningen. Därmed skulle inte längre isländska myndigheter behöva genomföra testningen.

Under gårdagen registrerades sju nya fall av coronaviruset. Samtliga som testade positivt var personer som kom från utlandet till Island. Det var det högsta antalet nya fall sedan testningen av resenärer inleddes den 15 juni.

Det är nu sexton smittade som hålls i isolering. Ytterligare 279 personer sitter i karantän.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.