onsdag 29 juli 2020

Island kan skärpa restriktioner efter ny coronasmitta

24 personer är nu smittade av covid-19 på Island. Mycket tyder på att det sker en smittspridning i landet - även om de som gett upphov till utbrottet tros ha rest in från utlandet. Efter flera månader där restriktioner stegvis avvecklats överväger nu myndigheterna att införa hårdare regler. De lättnader som skulle ha gjorts den 4 augusti senareläggs minst två veckor.

I slutet på förra veckan höll isländska myndigheter den sista planerade presskonferensen om coronaviruset. Samtidigt meddelades att ny statistik över antalet smittade och testade bara skulle publiceras två gånger i veckan. Läget var sådant att det inte längre ansågs finnas behov av löpande uppdatering och information.

Men de senaste dagarna har situationen förändrats dramatiskt. Sedan dess har fjorton personer testat positivt för covid-19 i landet. Mycket tyder på att det sker en smittspridning på Island - även om smittbärarna tros ha kommit från utlandet. Trots omfattande smittspårning har myndigheterna ännu inte lyckats klarlägga hur viruset har spridits.

Det var i går 24 personer som hölls i isolering sedan de testat positivt för covid-19. Av dessa var det tio som upptäckts genom provtagningen vid gränsen. De övriga fjorton tros alltså däremot ha smittats på Island.

Sju utländska arbetare i Akranes tillhör dem som har smittats. Inledningsvis trodde myndigheterna att en av dem fört med sig smittan när han reste in via Keflavík. Teorin var att han bar på viruset trots att han testat negativt på flygplatsen. Íslensk erfðagreinings analys tyder i stället på att han liksom de övriga sex smittats på Island.

Mannen tros ha smittat sina sex kollegor. Viruset har samma mutation som påträffades hos en pappa som sannolikt smittades under fotbollsturneringen Rey Cup i Reykjavík. En liknande mutation har hittats hos en friidrottare som deltog i en tävling i Hafnarfjörður.

Íslensk erfðagreining och myndigheterna utgår från att alla tre har smittats av samma källa. Men de har inte lyckats hitta någon gemensam nämnare. Det skulle kunna betyda att ännu fler bär på smittan - och att de kan ha fört den vidare i flera led utan att veta om det.

Samtliga sju i Akranes arbetade med stenläggning vid Heilbrigðisstofnun Vesturlands vårdcentral i Akranes. De är anställda av ett isländskt företag. De bor tillsammans i två lägenheter i staden. Det är i dagsläget bara en av dem som har tydliga symtom. Övriga har lindriga symtom.

Ingen av de sju har haft kontakt med några vårdanställda. Heilbrigðisstofnun Vesturlands har ändå återgått till samma regler som gällde i våras när utbrottet var som värst. Det innebär att inga besök från anhöriga är tillåtna. Vårdcentralen tar dessutom bara emot patienter som har avtalat tid och som har ett angeläget behov.

En smittkedja har kunnat klarläggas. Det rörde sig om en israelisk turist som reste in via Keflavík och testade negativt på flygplatsen. Men han bar på viruset och förde smittan vidare till en isländsk guide. Han smittade i sin tur sin fru.

Nu befarar alltså myndigheterna att en andra våg av smittan kan komma. Redan efter helgen skulle antalet deltagare på sammankomster höjas från dagens 500 till 1 000. Dessutom skulle ställen som har alkoholtillstånd få ha öppet till midnatt.

Men dessa lättnader har nu skjutits på framtiden. Nästa steg i avvecklingen av restriktioner tas tidigast om två veckor.

Beslutet om att senarelägga lättnaderna togs av hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir efter rekommendation från myndigheterna. Regeringen var enig i frågan. Och det kan bli så att den här fasen i avvecklingen helt och hållet stryks från planerna.

Innan dess kan det nämligen komma en skärpning av reglerna. Myndigheterna träffas i dag för att diskutera situationen. Under dagen väntas ett besked om en återgång till tuffare restriktioner.

Det som tros kunna bli aktuellt är att minska antalet tillåtna deltagare på sammankomster och att åter göra tvåmetersregeln obligatorisk. Dessutom uppmanar myndigheterna islänningar att agera som i mars - vilket innebär att ta personligt ansvar för att minska smittspridningen genom att exempelvis tvätta eller sprita händerna regelbundet.

Det har också talats om att skärpa kontrollerna vid gränsen. Exakt vad det skulle kunna innebära är inte känt.

Myndigheterna är särskilt oroade inför den kommande helgen. Verslunarmannahelgin är för många sommarens höjdpunkt. Trots att de riktigt stora festivalerna är inställda arrangeras mindre fester över hela landet. En stor del av befolkningen förväntas vara på resande fot. Då finns också risk för ytterligare smittspridning.

Det är troligt att nya rekommendationer gäller just Verslunarmannahelgin. Dessutom kommer Íslensk erfðagreining att på nytt testa symtomfria islänningar i stor omfattning. Syftet är att få en uppfattning om virusets utbredning i samhället. Vd:n Kári Stefánsson säger till Vísir att företaget enbart tänker medverka om restriktionerna skärps. Landspítali i Reykjavík förbereder också för större testning av personer med symtom.

Utöver de 24 smittade som hålls i isolering sitter ytterligare 173 personer i karantän.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.