måndag 20 juli 2020

Islands kapacitet för coronatester kan snart slå i taket igen

Inom några veckor riskerar testkapaciteten åter att bli otillräcklig när turister strömmar till Island. Men lösningen på problemet kan enligt statsepidemiologen Þórólfur Guðnason inte bli att ännu en gång utöka listan över säkra länder. I stället anser han att flygtrafiken från riskområden måste styras av hur många coronatester som kan analyseras.

I dag tar Landspítali i Reykjavík helt och hållet över ansvaret för de coronatester som görs vid gränserna. Men sjukhuset har bara kapacitet att analysera 400 prover om dagen - en kapacitet som nyligen fördubblats genom ny utrustning. Tidigare ansvarade Íslensk erfðagreining för analyserna. Företaget kunde behandla 2 000 prover per dygn.

För att inte behöva sänka taket kommer Landspítali att analysera fem prover som om de vore ett enda. Om det gemensamma provet är positivt för covid-19 analyseras proverna individuellt. Nackdelen med metoden är att den som har låga halter av coronaviruset kan undgå upptäckt eftersom tekniken i praktiken innebär att provernas späs ut.

De senaste veckorna har allt fler rest till Island. Flera dagar har hela kapaciteten utnyttjats. I takt med att allt fler turister strömmat till Island stod det klart att kapaciteten inte längre skulle räcka till.

Valet stod mellan att begränsa flygtrafiken och att utöka listan över säkra länder. Beslutet blev det senare. Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason strök Norge, Danmark, Finland och Tyskland från listan över högriskområden. Det innebär att resenärer från dessa länder kan resa in utan att sättas i karantän eller att testas för covid-19. Sedan tidigare klassades Grönland och Färöarna som säkra områden.

Dagens testkapacitet tros vara tillräcklig i några veckor. Men Frank Holton vid Airport Coordination säger till Túristi att antalet resenärer snart kan slå i taket igen. Då kommer Island åter att ställas inför valet mellan att begränsa flygtrafiken och att slopa kravet på provtagning eller karantän för fler länder.

I veckan finns 118 planerade avgångar från Keflavík till 30 städer i 18 länder. Icelandair svarar för hälften av trafiken. Näst störst är Wizz Air med en femtedel av turerna. Omkring en tredjedel av avgångarna är till säkra länder.

I augusti planerar Icelandair att återuppta trafiken till bland annat Helsingfors, Glasgow, Dublin, Genève, Toronto och New York. Även andra flygbolag tänker utöka trafiken. Då riskerar alltså testkapaciteten att åter bli otillräcklig.

Þórólfur Guðnason har tidigare sagt att Estland, Lettland, Litauen, Spanien och Frankrike är länder som kan vara aktuella att strykas från listan över högriskområden. Men han säger till RÚV att sådana åtgärder inte får styras av testkapaciteten:
"Så länge som vi inte kan öka kapaciteten i provtagningen så måste vi enligt min mening styra flödet av passagerare från riskområden efter det. ... Enligt min mening ska inte länderna på den säkra listan utökas om det inte finns sakliga skäl till att göra det, det vill säga utifrån smittskyddshänsyn. Om det visar sig att vi går över den gräns som vi anser att vi kan hantera, 2 000 personer, så måste vi enligt min mening ta till några andra åtgärder."
En sådan åtgärd skulle kunna vara att begränsa flygtrafiken från högriskländer. Páll Þórhallsson, som är ansvarig för testningen på regeringskansliet, säger till RÚV att kommunikationsministern med hänvisning till luftfartslagen har möjlighet att styra trafiken. Bogi Nils Bogason, vd för Icelandair, säger till RÚV att han inte tror att provtagningen kommer att bli en flaskhals.

Hittills är det beslutat att fortsätta testningen av ankommande resenärer under juli. Þórólfur Guðnason anser dock att det är nödvändigt att testa längre än så. Han har tidigare sagt att testningen bör fortsätta åtminstone året ut.

I förra veckan infördes dubbel testning av islänningar som återvänder från utlandsvistelser. De testas för covid-19 vid inresan och testas på nytt fyra till sex dagar senare. Syftet med den dubbla testningen är att upptäcka personer som är nysmittade vid inresan och som därför kanske testar negativt i det första provet.

Men för den som inte bor i Reykjavíkområdet kan det geografiska avståndet till närmaste testställe bli över 20 mil. Det är bara nio hälsovårdscentraler och sjukhus utanför huvudstadsregionen som utför tester. Sådana resurser finns i Borgarnes, Stykkishólmur, Ísafjörður, Akureyri, Egilsstaðir, Höfn, Västmannaöarna, Selfoss och Reykjanesbær.

De senaste tre dagarna är det totalt sexton personer som har testat positivt för covid-19 vid gränsen. En person vars test rapporterades i fredags hade en pågående smitta. Övriga prover som analyserades i fredags och lördags var från personer som redan hade antikroppar. De åtta tester som rapporterades i går har ännu inte analyserats för antikroppar.

Det är nu fem smittade som hålls i isolering. Ytterligare 89 personer sitter i karantän.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.