onsdag 15 juli 2020

Isländsk ordbok ändrar definition av hudfärgad

Att något är hudfärgat behöver inte betyda att det är ljust till färgen. Därför ska nu definitionen av húðlitaður i Íslensk nútímamálsorðabók att ändras till att bli mer inkluderande. Dessutom kommer språkexemplet húðlitaðar sokkabuxur ('hudfärgade strumpbyxor') att uppdateras. Det berättar redaktören Þórdís Úlfarsdóttir i Fréttablaðið.

Den som slår upp ordet húðlitaður i Íslensk nútímamálsorðabók får definitionen 'med färg som liknar ljus människohud'. Som språkexempel används alltså húðlitaðar sokkabuxur ('hudfärgade strumpbyxor'). Efter att ha uppmärksammats på definitionen kommer den nu att ändras.

Þórdís Úlfarsdóttir, som är redaktör för ordboken, säger i Fréttablaðið att definitionen av húðlitaður är föråldrad. I en samtida ordbok är det nödvändigt att ständigt uppdatera och ändra definitioner i takt med att språkbruket och samhällsandan förändras:
"Detta är en gammal definition av ordet húðlitaður och det är inte längre politiskt riktigt att säga att det är färgen på vid hud. ... Det händer ofta att vi behöver ändra ordförklaringar hos oss eftersom vissa förklaringar har blivit gamla."
Som exempel nämner Þórdís Úlfarsdóttir definitionen av nauðgun ('våldtäkt'). Nu anges betydelsen 'samlag med en individ mot dess vilja genom att utöva våld, hot eller annat slags tvång'. Tidigare utgick definitionen från att förövaren var man och att offret var kvinna.

Adjektivet húðlitaður ska nu få en definition som återspeglar att hudfärg kan ha många olika nyanser. Den tidigare betydelsen kommer dock att stå kvar för att visa att ordet tidigare användes främst om ljus människohud.

Ari Páll Kristinsson, professor i isländska vid Háskóli Íslands, säger i Fréttablaðið att den gamla definitionen är både föråldrad och nedsättande:
"Att använda hudfärgad om det som enbart gäller huden hos de flesta infödda islänningarna är exkluderande för de islänningar som har en annan hudfärg."
Definitioner ändras när tillräckligt många använder ordet i en annan bemärkelse än den som anges i ordböckerna. Ari Páll Kristinsson säger i Fréttablaðið att det historiska perspektivet finns kvar även när betydelser uppdateras:
"I ordböcker beskrivs hur ord används i samhället i dag och vilken betydelse de har i de texter som har getts ut genom tiderna."
Substantivet húðlit ('hudfärg') definieras som 'färg på människas hud'. Som språkexempel används hun hefur ljósan húðlit ('hon har ljus hud').