tisdag 21 juli 2020

Kraftiga jordskalv skakar Grindavík och sydvästra Island

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett jordskalv med en magnitud på 5,1 skakade Grindavík med omnejd sent i söndags kväll. Skalvet var det största i regionen på fyra månader - och det kändes på många mils avstånd. Det senaste halvåret har tusentals jordskalv inträffat i området. Det finns fortfarande en risk för att de kan leda fram till ett vulkanutbrott.

I slutet av januari höjde myndigheterna beredskapen för ett vulkanutbrott i trakten kring Grindavík på sydvästra Island. Då hade en intensiv jordskalvssvärm börjat i området. Samtidigt inleddes en snabb landhöjning kring fjället Þorbjörn norr om Grindavík.

Landhöjningen troddes vara en följd av magma som strömmade in på några kilometers djup. Utvecklingen befarades kunna leda fram till det första vulkanutbrottet i området sedan 1200-talet.

Aktivitetens centrum var direkt norr om Grindavík. Ett vulkanutbrott här skulle kunna få ödesdigra konsekvenser. En evakuering av Grindavík skulle kunna bli nödvändig. Både Blå lagunen och vägen till flygplatsen i Keflavík skulle kunna hotas av lavaflöden.

Inom loppet av fyra månader var landhöjningen vid Þorbjörn 12 centimeter. Men i början på maj upphörde den. Under några veckors tid avtog också den seismiska aktiviteten. I slutet på maj började landhöjningen på nytt. Samtidigt ökade jordskalven i antal.

Klockan 23.36 i söndags inträffade ett jordskalv med en magnitud på 5,1. Skalvet var det kraftigaste i regionen på fyra månader. Det hade sitt epicentrum vid Fagradalsfjall strax utanför Grindavík.

Skalvets styrka gjorde att det kändes bland annat i Akranes i norr, i Vík í Mýrdal i öster och på Hemön i söder.

Det följdes av ett nytt stort skalv klockan 6.23. Det skalvet hade en magnitud på 5,0 och kändes även det på flera mils avstånd. Ytterligare ett stort skalv inträffade 5.46. Det uppmättes till 4,6.

Veðurstofa Íslands fick inte bara hundratals rapporter från människor som känt av skalven. Från Festarfjall kom också rapporter om stenras till följd av jordskalven.

Enbart under måndagen inträffade över tusen skalv strax norr om Grindavík. Ytterligare ett tjugotal hade en magnitud på minst 3.

Det finns dock inga tecken på att den pågående jordskalvssvärmen skulle förebåda någon vulkanisk aktivitet inom kort. Däremot anser myndigheterna att det är troligt att skalven är kopplade till magmainskott som kan leda fram till utbrott.

Jordskalv i trakten är mycket vanliga eftersom Grindavík ligger i ett område där kontinentalplattorna glider isär.

Den kommunala civilförsvarsnämnden mötte i går eftermiddag Veðurstofa Íslands för att diskutera situationen. I samband med att den seismiska aktiviteten eskalerade i området för ett halvår sedan utarbetades en ny evakueringsplan.

Här kan du läsa mer om jordskalvssvärmen vid Grindavík.