måndag 13 juli 2020

Majoritet islänningar säger rasistiska fördomar är vanliga

En majoritet av islänningarna anser att fördomar med rasistiska förtecken är utbredda i landet. Men synen på rasism i det isländska samhället är delad. Nästan dubbelt så många kvinnor som män svarar att rasistiska fördomar är vanliga. Det är också fler unga som delar den uppfattningen. Det visar en undersökning utförd av Zenter på uppdrag av Fréttablaðið.

Black lives matter-rörelsen har de senaste veckorna varit framträdande i den politiska debatten även på Island. På Austurvöllur i Reykjavík samlades för ett par veckor sedan omkring 4 000 personer för att ta avstånd från rasism och att visa sympati med George Floyd och andra svarta som dött i samband med polisingripanden.

Samtidigt vittnade svarta islänningar och personer med utländsk bakgrund om utbredda fördomar med rasistiska förtecken.

I alltinget sade nyligen piratpartisten Þór­hild­ur Sunna Ævars­dótt­ir att invandrare ofta möttes av fördomar. Hon tackade för alla medborgares insatser under coronakrisen - och hon vände sig särskilt till personer som befann sig "ute i kylan". På engelska, polska, filippinska och vietnamesiska sade hon att alla hörde hemma på Island.

Många anser också att rasismen är utbredd i det isländska samhället. Hela 57,4 procent svarar att rasfördomar är ganska eller mycket vanliga. Det är 25,9 procent som uppger att rasism är sällsynt medan 16,7 procent säger att rasism är varken vanligt eller ovanligt.

Det är dock 10 procent som svarar att fördomar med rasistiska förtecken är mycket vanliga. Resterande 47,4 procent anser att de är ganska vanliga.

En majoritet upplever alltså att rasism är vanligt förekommande. Men det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället.

Hela 72 procent av kvinnorna svarar att rasism är vanligt. Men det är bara 43 procent av männen som uppger att rasismen är utbredd.

Uppfattningen om utbredd rasism är något vanligare bland unga, bland boende på landsbygden och bland islänningar som har studerat vid universitet och högskola. Det är färre äldre och boende i huvudstadsregionen som delar upplevelsen av att rasism är ett vanligt fenomen.

Men det finns också stora skillnader mellan olika väljargrupper. Hela 74 procent av Piratpartiets sympatisörer hävdar att rasismen är utbredd i samhället - men bara 34 procent av Centerpartiets anhängare har samma åsikt.

Bland Gröna vänsterns väljare svarar 71 procent att rasism är vanligt förekommande. Motsvarande siffra för Socialdemokraterna är 67 procent, för Folkets parti 57 procent, för Renässans 56 procent, för Självständighetspartiet 39 procent och för Framstegspartiet 37 procent.

Det är 44 procent av både Framstegspartiets och Centerpartiets sympatisörer som hävdar att rasism är sällsynt. Nästan lika många - 41 procent - av Självständighetspartiets anhängare instämmer i den upplevelsen. Motsvarande siffra för Folkets parti är 22 procent, för Piratpartiet och Gröna vänstern 19 procent, för Socialdemokraterna 17 procent och för Renässans 16 procent.