fredag 10 juli 2020

Stödet för Islands regering sjunker efter coronakrisen

När coronakrisen drabbade Island steg stödet för regeringen till den högsta nivån på två år. Men i takt med att läget har börjat normaliseras har stödet också börjat sjunka tillbaka. För andra månaden i följd minskar sympatierna för koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet. Det visar den senaste mätningen från Gallup.

När statsminister Katrín Jakobsdóttirs trepartiregering tog makten efter valet hösten 2017 var stödet starkt. I den första mätningen efter regeringsskiftet var det hela 74,1 procent som ställde sig bakom koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet.

Sedan dess har regeringens popularitet minskat avsevärt. De två senaste åren låg stödet omkring 50 procent.

Men det ändrades när coronakrisen drabbade Island. I april i år steg stödet till 63,1 procent - den högsta nivån på två år.

Läget har dock börjat normaliseras - och det ser också ut att göra avtryck i opinionen. För andra månaden i följd sjunker stödet för regeringen. Det är nu 56,8 procent som ställer sig bakom koalitionen, en nedgång med 2,9 procentenheter jämfört med den mätning som gjordes för en månad sedan.

Förändringarna när det gäller partisympatier är små - och de ligger samtliga inom den statistiska felmarginalen.

Självständighetspartiet är med god marginal Islands största parti. Stödet sjunker dock med 0,6 procentenheter till 24 procent. Avståndet till tvåan Socialdemokraterna krymper något. Socialdemokraterna får nu 14,9 procent, en uppgång med 0,5 procentenheter.

I de två senaste mätningarna från Gallup har Gröna vänstern för första gången på två år utmanat Socialdemokraterna om positionen som näst största parti. Gapet mellan dem ligger alltjämt inom felmarginalen - men Socialdemokraterna utökar försprånget. Gröna vänstern får 13,6 procent, en tillbakagång med 0,7 procentenheter.

Tre partier fortsätter att vara nästan exakt lika stora. Piratpartiet minskar med 0,3 procentenheter till 10,7 procent, Renässans ökar med 0,8 procentenheter till 10,5 procent och Centerpartiet backar med 0,2 procentenheter till 10,2 procent.

Framstegspartiet utökar avståndet till femprocentsspärren och får 8,6 procent, en ökning med 0,9 procentenheter.

Folkets parti har legat under spärren i ett och ett halvt år och skulle inte få några mandat om det var val till alltinget i dag. Nu ökar avståndet till spärren med 0,8 procentenheter. Stödet är nu 3,6 procent - partiets sämsta siffra på ett drygt år.

Islands socialistparti närmar sig däremot spärren och går också förbi Folkets parti. Stödet växer med 0,5 procentenheter till 3,8 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.