måndag 20 juli 2020

Största jordskalvet på norra Island på fyra veckor

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett jordskalv med en magnitud på 4,4 skakade området kring Eyjafjörður under natten mot söndagen. Det var det största skalvet på norra Island på fyra veckor. Det kändes i bland annat Siglufjörður, Ólafsfjörður och Akureyri. Den jordskalvssvärm som började för en månad sedan pågår fortfarande. Sedan dess har över 14 000 jordskalv registrerats i området.

Den största jordskalvssvärmen på årtionden i den så kallade Tjörnessprickzonen började vid lunchtid den 19 juni. En lång rad skalv var så kraftiga att de kändes i bland annat Siglufjörður, Ólafsfjörður och Akureyri. De första dagarna kom skalven så tätt att många hade svårt att sova eftersom de ständigt väcktes av skakningarna.

Det största skalvet hittills inträffade den 21 juni och uppmättes till 5,8. Ytterligare två skalv var kraftigare än 5. Dessa tre skalv var så stora att skakningarna kändes i stora delar av landet. De orsakade stenras och mindre materiella skador.

Jordskalvssvärmen var som mest intensiv den första veckan. Sedan dess har skalven blivit glesare och svagare. Skalven sker alltjämt i Tjörnessprickzonen, ett område i Atlanten norr om det isländska fastlandet där kontinentalplattorna glider isär. Jordskalv i regionen är mycket vanliga.

Trots att intensiteten har minskat har myndigheterna haft förhöjd beredskap i området. De har också fortsatt varna för riskerna för större jordskalv.

Klockan 3.07 inträffade ett skalv med en magnitud på 4,4. Det var det största skalvet i den nu pågående serien sedan jätteskalvet den 21 juni. Det följdes av ett stort antal efterskalv. Det kraftigaste uppmättes till 3,9 och ägde rum 17.21. Ett skalv med en magnitud på 3,3 inträffade 7.05.

Det största skalvet kändes i bland annat Siglufjörður, Ólafsfjörður, Akureyri, Dalvík, Húsavík, Hofsós och andra orter kring Eyjafjörður. Epicentrum var ute till havs en dryg mil nordväst om Gjögurtá, den nordligaste punkten på Eyjafjörðurs östra sida.

Veðurstofa Íslands har nu registrerat över 14 000 jordskalv sedan den seismiska aktiviteten började för en månad sedan.

Det finns inga tecken på att jordskalven skulle ha något samband med vulkanisk aktivitet.

Här kan du läsa mer om jordskalvssvärmen på norra Island.