lördag 18 juli 2020

Tre av tio islänningar dricker energidrycker

Tre av tio islänningar konsumerar energidrycker. Men det är i synnerhet unga män som dricker just energidrycker. De använder dessutom e-cigaretter och nikotinpåsar betydligt oftare än andra grupper. Traditionella cigaretter är däremot populärast bland islänningar i åldern 50 till 59 år. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Energidrycker är mycket populära på Island. I takt med den ökande populariteten har också allt fler ifrågasatt energidryckernas effekter på hälsan. Oron gäller inte minst de höga halterna av koffein eftersom dryckerna främst konsumeras av unga personer.

På samma sätt som i Sverige finns det på Island en åldersgräns. Energidrycker får bara säljas till personer som har fyllt 18 år. För drycker som innehåller mer än 320 milligram koffein per liter krävs särskilt tillstånd från livsmedelsmyndigheten Matvælastofnun.

Det är 28 procent som dricker energidrycker ibland, regelbundet eller dagligen. Det är 39 procent som någon har provat energidrycker medan 33 procent aldrig har testat.

I åldersgruppen 18 till 29 år är det hela 65 procent som konsumerar energidrycker. Konsumtionen är betydligt mer utbredd bland män än bland kvinnor. Det är 32 procent av männen som dricker energidrycker mot 24 procent av kvinnorna.

Bara 5 procent använder e-cigaretter. Något fler - 6 procent - brukar nikotinpåsar. Och 14 procent röker traditionella cigaretter.

Både e-cigaretter och nikotinpåsar är något som främst konsumeras av män i åldern 18 till 29 år. Bland kvinnor är användningen större i just gruppen 18 till 29 år.

Traditionella cigaretter konsumeras i första hand av andra grupper. Flest rökare finns i åldern mellan 50 och 59 år.