torsdag 23 juli 2020

USA pressar Island för att förbjuda kinesiska Huawei

USA försöker få isländska mobiloperatörer att avstå från att använda utrustning från kinesiska Huawei när de bygget upp 5G-nätet. Påtryckningarna riktar sig också mot Islands regering. I ett nytt lagförslag får kommunikationsministern möjlighet att förbjuda utrustning som inte tillverkat inom EES-området eller av Nato-länder.

När USA:s vicepresident Mike Pence besökte Island i september förra året varnade han bland annat regeringen för kinesiska Huawei. Han sade till utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðar­son att företaget inte levde upp till de krav på frihet och demokrati som kännetecknade länder som Island och USA. Mike Pence varnade även för Huawei inför journalister.

Genom att köpa telekomutrustning från Huawei fanns det enligt Mike Pence en risk för att kinesiska staten skulle få tillgång till känslig information och ges möjlighet att övervaka isländska medborgare. Uttalandena kom inför uppbyggnaden av 5G-nätet på Island.

Isländska mobiloperatörer har redan köpt utrustning från Huawei till 4G-nätet. Både Nova och Vodafone planerar att använda sig av utrustning från Huawei till 5G-nätet. Síminn tänker däremot köpa utrustning från Ericsson.

Men de tre operatörerna planerar också ett långtgående samarbete i uppbyggnaden - något som de anser vara nödvändigt eftersom investeringarna i 5G-nätet är avsevärt dyrare än 4G-nätet. Nova, Vodafone och Síminn undertecknade tidigare i år en avsiktsförklaring om samarbetet. Exakt vad som blir gemensamt för de tre operatörerna är dock inte klart.

Påtryckningarna riktade mot alla tre bolagen har fortsatt efter Mike Pences besök. Heiðar Guðjónsson, vd för Vodafone, säger till RÚV att den amerikanska ambassaden i Reykjavík har kontaktat mobiloperatörerna. De har begärt möten där de har varnat för konsekvenserna av att använda utrustning från Huawei:
"Ärendet är att försöka måla upp något slags bild som de har målat upp hos sig själva i Washington om att det är dåligt att det i praktiken finns konkurrens på den här marknaden. De tycker att det vore bättre om det bara fanns två företag på marknaden, som är Nokia och Ericsson."
I ett lagförslag får kommun- och kommunikationsministern möjlighet att i praktiken utestänga Huawei från den isländska marknaden. Ministern ska enligt förslaget kunna bestämma att utrustning helt eller delvis ska köpas från EES-länder - som Island genom EES-avtalet inte har möjlighet att neka - eller från länder som Island har ett säkerhetssamarbete med - vilket betyder Nato-medlemmar.

Kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson skriver i förslaget att möjligheterna att ingripa är viktiga för den nationella säkerheten och för att värna allmänheten. Det kan finnas skäl till att inte bli för beroende av en enda leverantör. Därför föreslås Póst- og fjarskiptastofnun på mandat att kräva att operatörer använder sig av utrustning från olika leverantörer.

Efter att ha inhämtat synpunkter från utrikes- och justitieministern ska kommunikationsministern få rätt att kräva att operatörer använder sig av utrustning från tillverkare inom EES och Nato. De utlåtanden som ligger till grund för sådana beslut ska omfattas av sekretess. Ministern skulle alltså kunna utestänga Huawei utan att behöva ange några skäl offentligt.

Sigurður Ingi Jóhannsson har tidigare sagt att han gärna vill att det finns en samstämmig lagstiftning inom EES-området när det gäller utbyggnaden av 5G-nät. Nyligen valde Storbritannien att följa USA:s rekommendationer och i praktiken blockera Huawei från den brittiska marknaden.

Heiðar Guðjónsson säger till RÚV att den här typen av restriktioner riskerar att försämra konkurrenskraften. Han ser motståndet mot Huawei som ett uttryck för Donald Trumps utrikespolitik. Men Guðlaugur Þór Þórðar­son säger i Fréttablaðið att säkerhetsfrågan är viktig - inte minst för relationerna med Islands allierade:
"Det är en enhällig bedömning från de länder som vi jämför oss med, bland annat de nordiska länderna, att vår demokrati, levnadssätt och säkerhet står inför ett verkligt hot genom nätattacker och en mängd olika hot. Det är en mycket angelägen nationell säkerhetsfråga att utveckla vårt skydd och motståndskraft, bland annat genom att stärka statens grundläggande infrastruktur såsom kommunikationsinfrastruktur och utveckla medvetenheten och kunskapen om dessa inkräktare."
Just nu har Síminn, Nova och Vodafone tillstånd att driva 5G-nät fram till 2021. Regeringens tanke är att nästa tillstånd ska gälla betydligt längre. Sigurður Ingi Jóhannsson har talat om femton år framåt. Inför besluten om tillstånd är målet att den nya kommunikationslagen ska ha blivit verklighet - och att Huaweis roll på Island begränsas eller stoppas helt.

Här kan du läsa mer om Mike Pences uttalanden om Huawei.