söndag 12 juli 2020

Vartannat får har försvunnit från Island på 40 år

Vid årsskiftet fanns 414 478 får på Island. Det är det lägsta antalet på 40 år. Och sedan 1980 har antalet får på isländska gårdar minskat med hälften. Efter att ha legat still i flera år har det sedan 2016 varit många bönder som har slutat helt med får eller minskat antalet djur. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Instabila priser, urbanisering, större gårdar och färre unga bönder är några av anledningarna till att antalet får på Island har halverats på 40 år. Vid årsskiftet fanns 414 478 får på Island - vilket är den lägsta siffran någonsin i Hagstofa Íslands statistik.

När motsvarande sammanställning gjordes 1980 var antalet får 827 927. I statistiken ingår enbart får som hålls över vintern. Lamm som föds på våren och slaktas på hösten är alltså inte inkluderade.

Förändringarna har kommit i vågor. Mellan 1980 och 1995 minskade antalet får från 827 927 till 458 341. Därefter var antalet ganska stabilt i tjugo års tid och ökade till och med något. Under 2015 uppgick antalet till 480 656 får.

Men sedan 2016 har minskningen gått snabbt. På bara fyra år har vart åttonde får försvunnit.

Flest får finns i den nordvästra regionen med 112 085 djur. Därefter följer västra regionen med 102 175 får, nordöstra regionen med 68 789, östra regionen med 65 753 och södra regionen med 64 931. Den sydvästra regionen är klart minst med 2 216 får.

Samtidigt som antalet får minskar på Island ökar antalet invånare snabbt. Under 1980 gick det 3,65 får på varje människa. Nu går det bara 1,14 får på varje människa.

Här kan du läsa mer om får på Island.