tisdag 4 augusti 2020

Åtta nya coronafall - alla från samma okända smittkälla

Ytterligare åtta fall av coronasmitta rapporterades på Island i går. Samtliga bär på den mutation av viruset som gett upphov till den gruppsmitta som alltjämt gäckar myndigheterna. Nu ska Íslensk erfðagreining börja testa personer som varit i kontakt med de smittade i förhoppningen om att kunna lokalisera källan.

De närmare dagarna och veckorna kommer att bli avgörande för smittspridningen en längre tid framöver. Det anser Thor Aspelund, professor i biostatistik vid Háskóli Íslands. När den första vågen av coronasmitta drabbade Island tog han fram prognoser för utbredningen som visade sig bli mycket träffsäkra.

Nu skriver Thor Aspelund på Facebook att dagens situation liknar den första vågen i mars. De senaste dagarnas kurva över smittspridningen är nästan identisk med hur det såg ut för fem månader sedan. Och han anser att den inte ser bra ut.

Thor Aspelund ska på myndigheternas uppdrag inom kort ta fram en ny prognos. En som redan tycker att dagens situation är mer bekymmersam än läget i mars är Kári Stefánsson, vd för Íslensk erfðagreining. Han säger till RÚV att Island befinner sig i "en liten kris". Själv vill han se hårdare restriktioner - men han har samtidigt förtroende för statsepidemiologen Þórólfur Guðnason:
"Det positiva är att testningen vid gränsen tycks fungera. Men det är mycket sämre nyheter att det i samhället rör sig ett virus som sprider sig och att vi inte vet hur dessa som har smittats är kopplade till varandra."
Åtta nya fall av viruset registrerades på Island i går. Samtliga har smittats av samma mutation av covid-19 som redan har påträffats hos sjutton andra personer. Trots smittspårning och testning har myndigheterna inte lyckats identifiera källan.

Nu ska Íslensk erfðagreining börja testa personer som har haft kontakt med dem som har smittats av samma mutation. De senaste dagarnas testning av slumpmässigt utvalda har visat att det inte finns någon omfattande spridning i samhället. Enligt Þórólfur Guðnason är det sannolikt mindre än 0,1 procent som bär på smittan.

Förhoppningen med den mer målinriktade testningen är att försöka hitta smittkällan. Beslutet om att ändra inriktning på testningen togs efter ett möte mellan myndigheterna och Kári Stefánsson.

Þórólfur Guðnason sade under gårdagens presskonferens att han räknade med att antalet fall skulle fortsätta att öka de närmaste dagarna. Men han ansåg att det var positivt att fem av de åtta nya fallen var personer som redan satt i karantän. Och om trenden inte skulle brytas inom den närmaste veckan kan det bli aktuellt med skärpta restriktioner:
"Vi kan kanske komma överens om att tala om att en ny våg har inletts."
Men Þórólfur Guðnason sade också att mönstret nu inte var identiskt med vårens. Han tyckte sig se tecken på att viruset inte längre var lika aggressivt och att det inte ger lika allvarliga konsekvenser. Det kan dock inte uteslutas att det är ett resultat av bättre skydd för riskgrupper och mer testning av personer med svaga symtom.

Där efterlyste Þórólfur Guðnason mer kunskap. Än så länge fanns inga internationella studier som var relevanta. Han hoppades att Island skulle kunna bidra med ny forskning kring virusets utveckling.

Utöver de åtta fall som rapporterades i landet i går var det två personer som testade positivt för covid-19 vid gränsen. Deras prover för antikroppar har dock inte analyserats. Det är alltså inte klart om de alltjämt bär på smittan eller om de är immuna.

Totalt är det nu 80 smittade som hålls i isolering. En coronapatient vårdas på Landspítali i Reykjavík. Ytterligare 670 personer är i karantän.

Hela 57 smittade är hemmahörande i huvudstadsregionen. Vesturland har näst flest coronafall med nio smittade. Därefter följer Suðurnes med fyra personer. I Norðurland eystra, Norðurland vestra, Västfjordarna och Suðurland finns en smittad i varje region. Dessutom är det fyra turister och två islänningar bosatta i utlandet som är smittade. Austurland är alltjämt Islands enda smittfria region.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.