fredag 28 augusti 2020

Coronakrisen värsta ekonomiska raset på Island på 100 år

Kampen mot coronaviruset är långt ifrån över. Och den ekonomiska krisen som drabbat Island och världen är sannolikt den djupaste på ett århundrade. Det sade statsminister Katrín Jakobsdóttir när alltinget samlades i går. Enligt finansminister Bjarni Benediktsson kommer statens skuldsättning att öka med 850 miljarder isländska kronor fram till 2022.

När alltinget samlades i går för första gången efter sommaren stod både statsminister Katrín Jakobsdóttir och finansminister Bjarni Benediktsson i talarstolen. Bägge konstaterade att Island såväl som resten av världen står inför utmaningar som är långt ifrån över. Coronakrisen kommer att påverka ekonomin och livsvillkoren under lång tid.

Katrín Jakobsdóttir sade att kampen mot coronaviruset inte är över. Pandemins effekter på ekonomin kommer att leda till den största nedgången på ett århundrade.

Hon talade om regeringens åtgärder för att lindra följderna av coronakrisen. Hon sade att den viktigaste åtgärden för det isländska samhället var beslutet att hålla skolorna öppna. Att inte stänga för- och grundskolor bidrog till att många kunde fortsätta gå till sina jobb samtidigt som barn i liten omfattning smittas av och sprider viruset.

Bjarni Benediktsson räknade med att statens skuldsättning skulle öka med 850 miljarder isländska kronor fram till 2022. Förra året var statsskulden 28 procent av Islands bruttonationalprodukt - och under 2022 kommer den att överstiga 50 procent.

Att höja skatter eller att minska offentliga investeringar var enligt Bjarni Benediktsson inte rätt sätt att hantera krisen. Han talade om vikten av att regeringen satsade för att hålla ekonomin igång. Investeringarna skulle betala sig när konjunkturen vände.

Bjarni Benediktsson beskrev turismen som den hårdast drabbade näringen. Enligt en prognos han presenterade fanns det en överhängande risk för att resandet till Island skulle fortsätta vara mycket begränsat under en längre tid. Om en ny våg av coronautbrottet skulle komma under 2021 skulle det försena återhämtningen för turistnäringen avsevärt.

Det var i går tre personer på Island som rapporterades smittade av coronaviruset. Ytterligare sex personer - varav en hade antikroppar - testade positivt vid gränsen.

Nu är det 113 smittade som hålls i isolering. Hela 1 072 personer är i karantän. Men det är inte längre någon coronapatient som vårdas på sjukhus.

Alma D. Möller, generaldirektör för Embætti landlæknis, sade under gårdagens presskonferens att betydligt färre blivit svårt sjuka i den andra virusvågen. Under våren var det 7 procent av de smittade som behövde läggas in på sjukhus. Nu var det bara 2,5 procent som behövde uppsöka vård.

Förklaringen var enligt Alma D. Möller att det var fler äldre som drabbades i den första vågen. Nu har det varit fler i yngre grupper som har smittats. De blir i regel inte lika sjuka. Dessutom är det nu fler symtomfria som testas. Eftersom den testningen är mer omfattande gör det att många av de fall som upptäcks är personer som inte själva insett att de skulle kunna vara smittade.

Omkring 40 procent av islänningarna har laddat ned smittspårningsappen Rakning C-19. Alma D. Möller uppmanade alla att använda appen för att underlätta kartläggning av smittspridningen.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.