lördag 29 augusti 2020

Dagens citat

"Efter att jag klev ut ur den institutionaliserade politiken steg jag ut på samhällsåkern på nya villkor. ... Ibland sägs det att det inte finns något liv efter politiken. Jag kan inte vara mer oense om det. Det finns så sannerligen ett liv efter politiken, både gott och givande och det är en ny fas som börjar. Kanske är det inte rätt att tala om det här som en period efter något, utan snarare som början på något nytt och så har jag förhoppningsvis flera roliga perioder framför mig."

Ögmundur Jónasson, tidigare alltingsledamot för Gröna vänstern, i Stundin om beslutet att lämna politiken.