måndag 31 augusti 2020

Dagens citat

"I alltinget bestämmer minoriteten. Genom att prata. Det här är inte möjligt att stoppa även om bestämmelsen om att tvinga fram en votering hade använts så är det ändå möjligt att tala. Ordningen i alltinget läcker som ett såll när det gäller detta."

Guðmundur Steingrímsson, tidigare alltingsledamot och ledare för Ljus framtid, i Fréttablaðið om hur möjligheterna att omöjliggöra omröstningar genom att ockupera talarstolen ger minoriteten stort inflytande över vilka frågor som tas upp till votering i alltinget.