onsdag 5 augusti 2020

EU tvingar isländska mejerier sluta sälja fetaost

I isländska butiker finns det gott om fetaost i mejeriavdelningen - men den är i regel tillverkad av komjölk på Island. Men fetaost är en skyddad ursprungsbeteckning. Nu har EU vänt sig till isländska myndigheter för att försvara skyddet. Mejerierna MS och Arna har redan meddelat att de tänker byta namn på de produkter som i dag marknadsförs som fetaost.

För drygt fyra år sedan började EU:s regelverk för skyddade ursprungsbeteckningar gälla även på Island. Det betyder att vissa produktnamn bara får användas om livsmedlet tillverkas enligt traditionella metoder i en viss region.

Trots att bestämmelsen började gälla på Island den 1 maj 2016 har både MS och Arna fortsatt att marknadsföra fetaost. I bägge fallen har det rört sig om ost tillverkad av komjölk på Island. Men det är enbart tillåtet att använda beteckningen fetaost om ost som är producerad i Grekland av både får- och getmjölk.

Tidigare i år ställde sig den grekiske EU-parlamentarikern Emmanouil Fragkos frågande till isländska mejeriers marknadsföring. I en interpellation undrade han om det var tillåtet att använda dessa skyddade beteckningar. Svaret från EU-kommissionen var att isländska myndigheter skulle kontaktas för att undersöka saken och att vid behov vidta åtgärder för att försvara skyddet.

Matvælastofnun - den isländska livsmedelsmyndigheten - vände sig till MS som direkt tog beslut att ändra marknadsföringen. Sunna Gunnars Marteinsdóttir, informationsansvarig vid MS, säger i Morgunblaðið att mejeriet hädanefter kommer att använda salatostur, 'salladsost', och veisluostur, 'festost', för de ostar som tidigare marknadsförts som fetaost.

Frågan från Emmanouil Fragkos gällde enbart ostarna från MS. Men även Arna kommer att byta namn. Hálfdan Óskarsson, som är delägare i mejeriet, säger till RÚV att den ost som tidigare kallats salatfeti, 'salladsfeta', nu kommer att börja marknadsföras som salatostur:
"Vi ändrar det bara. Den får heta salladsost. Det är beskrivande för produkten och det är helt enkelt det riktiga namnet."
Hálfdan Óskarsson medger i RÚV att han hela tiden har känt till att feta är en skyddad ursprungsbeteckning som enbart får användas av grekiska producenter:
"Detta är naturligtvis ursprungligen en get- och fårmjölksost. De vill inte erkänna att ost tillverkad av komjölk är fetaost och de har ensamrätt på det."
Än så länge finns dock ostar som kallas feta kvar på webbplatserna hos både MS och Arna.