fredag 7 augusti 2020

Högsta siffran för isländska Piratpartiet på två år

Piratpartiet ökar till den högsta siffran på två år - och tar samtidigt över positionen som tvåa i den isländska opinionen från Socialdemokraterna. Islands socialistparti tar åter steget över alltingets femprocentsspärr. Folkets parti faller däremot ännu en gång under spärren. Det visar den senaste opinionsmätningen från MMR.

I snart tre år har Självständighetspartiets ställning som största parti på Island varit ohotad. Inte i någon av MMR:s mätningar sedan valet hösten 2017 har något annat parti varit större. Socialdemokraterna har vid några tillfällen närmat sig - men aldrig har stödet varit tillräckligt för att gå om.

I den här mätningen får Självständighetspartiet 24 procent, en nedgång med 0,3 procentenheter jämfört med den undersökning som gjordes för en månad sedan.

Piratpartiet är en av mätningens stora vinnare. Väljarstödet växer med 2,2 procentenheter till 15,4 procent. Siffran är partiets bästa hos MMR på två år. Piratpartiet återtar dessutom positionen som näst största parti.

Socialdemokraterna är däremot mätningens stora förlorare. Stödet sjunker med 3,2 procentenheter till 13,1 procent. Partiet tappar därmed andraplatsen i opinionen till Piratpartiet.

Gröna vänstern fortsätter att kämpa mot svaga opinionssiffror. Partiet får nu 10,8 procent, en ökning med 0,1 procentenhet.

I MMR:s junimätning fick Framstegspartiet bara 6,1 procent - en av partiets sämsta opinionssiffror genom tiderna. Raset verkar ha varit tillfälligt. Nu ökar stödet med 2,5 procentenheter till 8,6 procent.

Uppgången innebär dessutom att Framstegspartiet åter är större än utbrytaren Centerpartiet. Stödet för Centerpartiet ökar med 0,4 procentenheter till 8,4 procent.

Även Renässans har stöd av 8,4 procent av väljarna, en minskning med 1,6 procentenheter.

För fjärde gången hos MMR tar Islands socialistparti steget över alltingets femprocentsspärr. Partiet ökar med 1,6 procentenheter till 5,1 procent.

För Folkets parti blev däremot klivet över spärren tillfälligt. Nu sjunker stödet på nytt under spärrnivån. Folkets parti får 4 procent, en tillbakagång med 1,4 procentenheter.

Betydligt längre upp till spärren har Folkfronten som får 1 procent, en minskning med 0,1 procentenhet. Ljus framtid ökar med 0,5 procentenheter till 0,9 procent. Gryning backar med 0,7 procentenheter till 0,1 procent.

Stödet för regeringen sjönk i förra mätningen till den lägsta siffran sedan coronakrisen drabbade Island. Nu är det något fler som säger sig stödja koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet. Nu uppger 47,7 procent av väljarna att de står bakom regeringen - en uppgång med 0,9 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.